[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (marzec 2018)

Autor:

Posiedzenie Komisji odbyło się 21.03.2018 r. Poświęcone było Spółkom Wodnym (SW), działającym na terenie naszej gminy. Głównym zadaniem SW jest wykonanie i utrzymanie urządzeń wodnych w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej. Nad ich działalnością nadzór prowadzi Starosta Poznański. Podczas posiedzenia gościliśmy p. Zimowskiego, przedstawiciela SW.

Spółki działające na terenie gminy Suchy Las obejmują swoim zasięgiem 1350 ha zmeliorowanych terenów oraz 102,44 km rowów. W 2017 r. wartość robót wyniosła 805 tys. zł. Podczas posiedzenia pytano o możliwości wglądu przez projektantów w dokumentację melioracyjną i proponowano przejęcie kanału Chludowskiego przez SW.

Rozważano przystąpienie mieszkańców Zielątkowa do SW. (W 1986 r. mieszkańcy Zielątkowa postanowili wystąpić ze spółek i  wykonywać prace melioracyjne we własnym zakresie. Obecnie nieudrażniane rowy ulegają degradacji i grożą zalaniem terenu, jednak mieszkańcy nadal nie zamierzają przystąpić do SW). Rozmawiano o lokalnych zalaniach powodowanych przez nagminne przerywanie drenów dokonywane podczas prac budowlanych, m. in. w Złotkowie, Chludowie, Zielątkowie, Jelonku i pytano o możliwość uzyskania odszkodowania za zalanie terenu.

Powrócił temat sporej wycinki drzew, jakiej dokonano kilka lat temu przy okazji czyszczenia rowu na os. Grzybowym. Uzyskano także informację, że do końca lipca  potrwają prace SW związane z odprowadzaniem wody z ROD Słoneczny Stok.

W dalszej kolejności Komisja przyjęła dwa protokoły i obradowała nad dwoma projektami uchwał:

– w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las. Radni zgłosili kilka uwag i postanowili skonsultować się z autorem programu.

– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021.

Nad treścią obu projektów Komisja nie głosowała, ponieważ wymagały korekty.

Lista Publikacji Ogólnogminnych