[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Dlaczego rodzice przedszkolaków z Chludowa poirytowali wójta?

Autor:

W styczniowym numerze Gazety Sucholeskiej [nr 01 (155) styczeń 2016] wójt Grzegorz Wojtera odniósł się z niechęcią do kontroli prowadzonych przez komisje stałe Rady Gminy. Naszego Włodarza najbardziej poirytowała sprawa rzekomych nieprawidłowości przy odbiorze budynku przedszkola w Chludowie. Zdaniem rodziców chludowskich przedszkolaków obiekt odebrano bez urządzeń, stanowiących integralną część instalacji nagłaśniającej. Wójt natomiast stoi na stanowisku, że umowa z wykonawcą w ogóle nie przewidywała takich urządzeń.

Grzegorz Wojtera przekazał przy okazji opinii publicznej informację, że koszty posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Społecznej są tak wysokie, że prawdopodobnie wystarczyłyby na zakup odpowiedniego sprzętu. Sugerował zatem, że są niepotrzebne i mają charakter polityczny.

Jaka jest historia tej sprawy?

W dn. 10.03.2015 r. przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola w Chludowie przybliżyli Komisji problem dotyczący braku nagłośnienia w nowym przedszkolu w Chludowie i podkreślili, że według nich wykonawca powinien uzupełnić budynek o brakujący sprzęt, natomiast Wójt i Urzędnicy powinni dopilnować, by cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w całości. Członkowie Komisji uzgodnili, że najpierw Przewodniczący Krzysztof Pilas uda się w tej sprawie do Wójta Gminy – w celu wyegzekwowania działań zmierzających do uzupełnienia budynku przedszkola przez wykonawcę o brakujący sprzęt – a jeżeli to spotkanie nie przyniesie efektów to Komisja skieruje wniosek do Komisji Rewizyjnej o zbadanie całej sprawy.

W dn. 14.04.2015 r., przy okazji omawiania spraw bieżących, Komisja po raz kolejny zajęła się sprawą dotyczącą braku sprzętu nagłaśniającego w przedszkolu w Chludowie. Przewodniczący Komisji przedstawił zebranym pisemną odpowiedź, którą otrzymał od Wójta, w której to Wójt wyraża zgodę na zakup przez dyrektora Zespołu Szkół w Chludowie odpowiednich urządzeń. Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły w Chludowie poinformował, że odpowiedź wójta nie jest satysfakcjonująca, gdyż 1.000 zł nie wystarczy na zakup i zamontowanie urządzeń we wszystkich 6 salach. Według Pana H. Górki zakup sprzętu nagłaśniającego do jednej sali kosztuje kilka tys. zł. W związku z wątpliwościami, które nasunęły się podczas dyskusji przewodniczący Komisji postanowił skontaktować się telefonicznie z wójtem Grzegorzem Wojterą w przedmiotowej sprawie. Po odbytej rozmowie przewodniczący K. Pilas wyjaśnił, że wójt potwierdza fakt, że sprzęt nagłaśniający nie był przedmiotem zamówienia, ponadto wójt zaznaczył, że sprzęt zostanie zakupiony z budżetu, a jeżeli przedstawiciele Rady Rodziców chcą by sprawę zbadała Komisja Rewizyjna niezbędne jest złożenie skargi na wójta. Przewodniczący Komisji, odwołując się do rozmowy telefonicznej z wójtem, poprosił przedstawicieli Rady Rodziców o przedłożenie dyrektorowi Zespołu Szkół w Chludowie specyfikacji do zakupu niezbędnych urządzeń – by dyrektor mógł zawnioskować do wójta o ich zakup.

W dn. 25.08.2015 r. podczas posiedzenia Komisji Społecznej, przewodniczący postawił wniosek, aby sprawę nagłośnienia przekazać Komisji Rewizyjnej z uwagi na fakt, że zawiodły wszystkie działania zmierzające do polubownego załatwienia tej sprawy. Wniosek został przyjęty 4 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Trzeba zaznaczyć, że większość w Komisji Społecznej stanowią radni klubu wójta. Nie ma więc mowy o kontekście politycznym tej decyzji. Sprawa została załatwiona zgodnie z prawem oraz wieloletnią tradycją, bowiem przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej są właśnie kontrole organu wykonawczego, czyli wójta.

Podsumowując, warto uzmysłowić wójtowi, że w związku z tą sprawą nie przewidziano, ze względów oszczędnościowych, żadnego dodatkowego posiedzenia Komisji Społecznej. Sprawę omawiano zawsze przy okazji planowych posiedzeń. Zatem publicznie podana przez wójta informacja o rzekomo wysokich kosztach generowanych przez Komisję w związku z problemem, który w jego ocenie NIE ISTNIEJE, jest nie tylko nieprawdziwa, ale też głęboko krzywdząca członków Komisji Społecznej.

***

Przy okazji nadmienić należy, że Komisja Rewizyjna, na wniosek Rady Gminy sprawą nagłośnienia przedszkola zajmowała się „ekstra” tylko na jednym posiedzeniu w dniu 30.11.2015 r., na którym wysłuchano przedstawiciela rodziców oraz pracownika Urzędu. Na własny koszt radni przeprowadzili wcześniej wizję lokalną na terenie przedszkola. Kontrola zakończyła się wnioskiem upoważniającym wójta do zabezpieczenia środków celem zakupu, w porozumieniu z Radą Rodziców, sprzętu średniej klasy. Zatem całe koszty kontroli (czyli de facto jednego posiedzenia Komisji Rewizyjnej złożonej z 5 radnych oraz wizji lokalnej) to ok. 1.500 zł. Czy jest to kwota wystarczająca na zakup 6 zestawów sprzętu nagłaśniającego dla przedszkola?

Odpowiedź na pytanie, jaki był rzeczywisty cel publikacji wójta Grzegorza Wojtery pozostawiamy ocenie czytelników.

(-) Krzysztof Pilas
Przewodniczący Komisji Społecznej

Lista Publikacji Chludowo