[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (marzec 2016)

Autor:

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 22 marca 2016. Radni pozytywnie zaopiniowali projekty 4 uchwał. Najdłuższą dyskusję wywołał projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2016 roku. Dokument ten wskazuje dwa gabinety weterynaryjne, w których zabiegi „czipowania”, kastracji i sterylizacji psów będą częściowo refundowane przez Urząd Gminy. Niestety gabinety, wyłonione w konkursie ofert, zlokalizowane są w Suchym Lesie i w Poznaniu, a więc daleko od miejscowości leżących na północy gminy. Radni proponowali, aby w przyszłym roku rozszerzyć pulę gabinetów, do których kierowana jest oferta Urzędu.

Głównym tematem posiedzenia był ład architektoniczny na ternie naszej gminy. Dyskusja dotyczyła m.in. niezgodności pomiędzy decyzjami o warunkach zabudowy i Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego a rzeczywiście realizowaną zabudową i sposobem zagospodarowania działek. Niestety zdarza się, że rodzaj, gabaryty i kolorystyka budynków, rodzaje i wysokość ogrodzeń czy procent powierzchni zabudowanej lub utwardzonej są niezgodne z dokumentami planistycznymi. Radni pytali o rolę i kompetencje organów kontroli odpowiadających za realizacje planów i decyzji o warunkach zabudowy. Podczas dyskusji wskazano kilka budynków popadających w ruinę (np. przy ul. Stefańskiego w Suchym Lesie) i niezagospodarowanych działek (np. przy Galerii Sucholeskiej i przy ul. Nizinnej w Suchym Lesie). Zastanawiano się nad możliwością zagospodarowania dzikiego parkingu przy boisku w Golęczewie. Zwrócono też uwagę na nieużyteczną infrastrukturę, np. nieużytkowane, pozbawione kabli słupy telefoniczne i energetyczne. Ponownie poruszono temat ochrony i możliwości wyeksponowania gminnych zabytków, a zwłaszcza historycznej zabudowy Golęczewa.

Dalsza dyskusja dotyczyła możliwości korekty wschodniej granicy Suchego Lasu, ograniczenia przejazdu samochodów wojskowych przez ulice Złotkowa, dzikiego wysypiska w lesie przy skrzyżowaniu ulic: Bogusławskiego i Nektarowej, nieprecyzyjnych informacji w prasie na temat kosztu zakupu pojemników na odpady zielone i innych drobnych spraw komunalnych.

 

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych