[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Oświadczenie Komisji Komunalnej I Ochrony Środowiska

Autor:

OŚWIADCZENIE KOMISJI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W SPRAWIE BUDOWY „BIOKOMPOSTOWNI”

Z inicjatywy radnych z Gminy Razem dnia 14 stycznia 2015r. Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska Rady Gminy Suchy Las wystosowała OŚWIADCZENIE w sprawie planowanej budowy „biokompostowni”. Oto jego treść:


Suchy Las, 14 stycznia 2015 r.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las

Rada Miasta Poznania
Prezydent Miasta Poznania
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

OŚWIADCZENIE

W związku z podjętymi przez Radę Miasta Poznania uchwałami w sprawie rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., tj. budowy instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, protestujemy przeciwko lokalizacji tej inwestycji na działce nr 245/5 ark. 37 obr. Morasko, znajdującej się przy granicy gminy Suchy Las, a za razem w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Meteoryt Morasko w Poznaniu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko oraz Natura 2000 Biedrusko.

Argumenty przemawiające za zmianą lokalizacji „biokompostowni” były już niejednokrotnie przedstawiane Radzie Miasta Poznania przez mieszkańców i władze gminy, ale do tej pory nie zostały poważnie potraktowane. Ponadto nie przeprowadzono w tej sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Suchego Lasu. Zastanawiającym było wydanie przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Pragniemy dodać, że zastrzeżenia dotyczące lokalizacji i przyszłego funkcjonowania „biokompostowni” zostały szczegółowo przedstawione i uargumentowane w piśmie z dnia 2 maja 2014r. wystosowanym przez Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu do Radnych Rady Miasta Poznania (pismo do Przewodniczącego RMP Pana Ryszarda Ganowicza w załączeniu). Członkowie Rady Gminy Suchy Las w pełni popierają wyrażone tam stanowisko Stowarzyszenia.

Przewodnicząca Komisji Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las
(-) Agnieszka Targońska

Członkami gminnej Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska są:
Agnieszka Targońska GMINA RAZEM
Małgorzata Salwa-Haibach INICJATYWA MIESZKAŃCÓW
Krzysztof Pilas GMINA RAZEM
Grzegorz Łukszo GMINA RAZEM
Wojciech Korytowski ZGODA I ROZWÓJ
Grzegorz Rewers ZGODA I ROZWÓJ
Paweł Tyrka – radny niezależny

Lista Publikacji Ogólnogminnych