[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (listopad/grudzień 2015)

Autor:

24 listopada 2015 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Ponadto obradowano nad planem pracy KKiOŚ na rok 2016. Przewodnicząca przedstawiła tematy, jakimi komisja zajmowała się w roku 2015 i poprosiła radnych o składanie propozycji na 2016 r.

03 grudnia 2015 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2016 r. w zakresie zadań dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, pod warunkiem wprowadzenia trzech nowych pozycji:

  1. Akcja “antyreklamowa” w kwocie 10 tys. zł.
  2. Zwiększenie kwoty na zadanie 921/92120/2720 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” o 50 tys. zł (do 200 tys. zł).
  3. Ochrona wód na terenie Gminy Suchy Las, w tym monitoring zbiornika Łysy Młyn w kwocie 5 tys. zł.

Jako finansowanie powyższych wniosków wskazano środki z zadania 926/92601/6050/RON/WPF/2015/8 „Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie”

8 grudnia 2015 r. Komisja obradowała nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument zawierający m.in. wytyczne oraz harmonogram finansowo-rzeczowy dla zadań gminy związanych z ograniczaniem niskiej emisji. Przyjęcie Planu poprzedziła prezentacja przygotowana przez autorów. Następnie odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca szczegółowych zadań Urzędu Gminy w tym zakresie, a zwłaszcza tzw. działań miękkich związanych z promocją i edukacją ekologiczną. Ostatecznie Plan zaopiniowano pozytywnienie. Ponadto podczas posiedzenia członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali Plan Pracy KKiOŚ na 2016 r.

15 grudnia 2015 r. Komisja omawiała 2 uchwały. Uchwała dotycząca przejęcia zarządzania niektórymi drogami powiatowymi nie była opiniowana, ponieważ zawierała nieścisłości natury formalnej. Natomiast uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych zaopiniowano pozytywnie. W drugiej części posiedzenia wstępnie podzielono między radnych zadania wynikające z rocznego planu pracy.

Podczas wszystkich posiedzeń omawiano liczne drobne sprawy, np. kwestię poszukiwania instytucji mogącej przeprowadzić badania odorowe wokół śmietniska ZZO, problem degradacji krajobrazu przez coraz liczniejsze reklamy ustawiane przy ul. Sucholeskiej i indolencję Powiatu w tej sprawie, sposób wyłonienia firmy zajmującej się odbiorem odpadów, kwestię sprzątania psich odchodów, oświetlenia ulic, podczyszczania wód opadowych, czy brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Jagodową w pobliżu ul. Bajkowej w Suchym Lesie.

Lista Publikacji Ogólnogminnych