[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Po co powstało stowarzyszenie MÓJ SUCHY LAS ?

Autor:

Stowarzyszenie Mój Suchy Las jest zrzeszeniem ludzi o różnych poglądach politycznych, których połączyła wspólna pasja – SAMORZĄDNOŚĆ rozumiana jako prawo do decydowania o swoich sprawach oraz chęć niesienia pomocy innym w problemach lokalnych. Jego członkowie mieszkają w niemal wszystkich miejscowościach gminy. To Wasi sąsiedzi, znajomi i przyjaciele. To osoby zaangażowane w życie lokalne. Większość legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem samorządowym nabytym w zarządach osiedli i sołectwach. To działacze i społecznicy, którzy postanowili zmieniać gminę Suchy Las w lepsze miejsce.

CZEGO CHCEMY:
Celem Stowarzyszenia „Mój Suchy Las” jest popularyzowanie wiedzy z zakresu samorządu lokalnego. Chcemy uświadomić mieszkańcom, jak istotne jest ich zaangażowanie na rzecz gminnej wspólnoty i jak ważnych spraw podejmują się organy gminy. Dobrze poinformowani, świadomi obywatele są podstawowym elementem demokracji lokalnej. Wiedza i partycypacja mieszkańców w życiu gminy to przede wszystkim korzyść dla nich, ale też dla organów gminy. Dlatego należy starać się o zwiększenie udziału czynnika obywatelskiego w życiu gminy.

W związku z powyższym chcemy pokazywać jakie zadania realizuje gmina, jakie kwestie omawia się na sesjach, jakie będą skutki poszczególnych uchwał czy zarządzeń. Chcemy wspierać także organy gminy stawiając się w roli nieformalnego posłańca lokalnej opinii publicznej w konkretnych sprawach. Zasadne jest przecież, by radni i wójt znali opinię możliwie największej liczby mieszkańców przed podjęciem niekiedy bardzo trudnych decyzji. Ponadto jesteśmy gotowi wspierać proces powstawania prawa lokalnego poprzez opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy. Taka oddolna, obywatelska ocena może okazać się pożyteczna w pracach prawotwórczych.

Lista Publikacji Ogólnogminnych