[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czy budżet na 2015 r. został przyjęty przez radnych koalicyjnych bez zastrzeżeń?

Autor:

W grudniowym numerze Gazety Sucholeskiej (nr 10/154) wójt Grzegorz Wojtera poinformował mieszkańców, że przygotowany przez niego budżet na 2015 rok został przez nowo wybraną Radę Gminy przyjęty w zasadzie bez większych zastrzeżeń. Nie dziwi się temu zresztą, ponieważ jak wszystko, co wychodzi spod jego pióra i ten projekt był rzecz jasna znakomity. Niestety, nie można się z taką tezą zgodzić. W 2015 roku na kształt budżetu spory wpływ mieli już radni klubów: Gmina Razem (Zbigniew Hącia, Grzegorz Łukszo, Dariusz Matysiak, Krzysztof Pilas, Michał Przybylski, Agnieszka Targońska) oraz Inicjatywa Mieszkańców (Małgorzata Salwa-Haibach i Włodzimierz Majewski). Wprowadziliśmy kilkadziesiąt poprawek, jednak zadbaliśmy o to, żeby budżet nie został zdemolowany. Szanując uprawnienia wójta, jako projektodawcy budżetu, skutecznie zabiegaliśmy, żeby znalazły się w nim zapisy, na które czekali mieszkańcy od wielu, wielu lat.

Radni wprowadzając ważne zmiany do przygotowanego jeszcze przed wyborami projektu budżetu, kierowali się jasnymi i klarownymi zasadami.

Zasadą naczelną było wsłuchanie się w oczekiwania społeczne, w szczególności wyrażane poprzez: lokalnych przedstawicieli i liderów, sołtysów, członków zarządów osiedli czy rad sołeckich. Chcieliśmy, żeby głos sołtysa traktowany był z taką samą powagą jak głos prezesa spółki, a stanowisko rady sołeckiej, czy osiedlowego zebrania mieszkańców, znaczyło tyle samo, co stanowisko rady nadzorczej choćby największej sucholeskiej spółki. Właśnie dlatego zaproponowaliśmy chociaż częściowe wyrównanie rażącej dysproporcji pomiędzy inwestycjami na uprzemysłowionych terenach Gminy i na terenach zamieszkałych przez ludzi, którzy od lat czekają na upragnione drogi i kanalizację. Przesunęliśmy zatem w czasie częściowo wydatki na budowę ulic: Nektarowej i Diamentowej w Suchym Lesie, gdzie nie ma budynków mieszkalnych, a przyspieszyliśmy np. o 2 lata realizację długo oczekiwanej inwestycji drogowo – kanalizacyjnej w Złotkowie. Jest oczywiste, że władze gminne powinny troszczyć się o dobre warunki dla funkcjonowania i rozwoju firm, np. poprzez kreowanie przyjaznej polityki fiskalnej, jednakże na budowę jednej krótkiej ulicy Nektarowej, gdzie znajduje się kilka firm i ani jednego budynku mieszkalnego zaproponowano w projekcie budżetu kwotę większą niż na budowę np. 10 ulic w Złotnikach. Dzięki naszej inicjatywie, Chludowianie mogą cieszyć się „Stary Barem”, a mieszkańcy Złotnik nową wiatą ogrodową.

barOpowiedzieliśmy się również za podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników gminnych, zwłaszcza tych najmniej uposażonych. Zdajemy sobie sprawę, że nie rozwiązało to ich problemów, ale dokonaliśmy pierwszego kroku we właściwa stronę.

Inną zasadą, która nam przyświecała podczas formułowania wniosków budżetowych była chęć rozwiązania drobnych, mało kosztownych, a bardzo uciążliwych spraw komunalnych (kosze na śmieci, wiaty przystankowe, oświetlenie ulic, wyrównywanie dróg itp). W Golęczewie zaproponowaliśmy np. sfinansowanie projektu oświetlenia ulic: Strażackiej, Promienistej i Krętej. Opowiedzieliśmy się także za doprowadzeniem wodociągu na ul. Stawną. W Biedrusku np. wnioskowaliśmy między innymi o utwardzenie nawierzchni niektórych ulic płytami. Zaproponowaliśmy też oświetlenie drogi znajdującej się za garażami. W Złotnikach, dzięki naszej inicjatywie, wkrótce doświetlone zostaną ulice Jelonkowa i Ognikowa. W Suchym Lesie postulowaliśmy obsadzenie roślinnością górki saneczkowej, a w rejonie skrzyżowania ulic: Malinowej i Aroniowej wkrótce powstaną nowe miejsca postojowe. W Złotnikach Wsi wreszcie uporządkowano i wyposażono teren wokół stawu. W Chludowie opowiedzieliśmy się za doświetleniem ulic: Polnej i Chojnickiej, a OSP otrzymało nowy Defibrylator. To tylko niektóre przykłady naszych działań budżetowych.

Kolejną zasadą, która dla nas miała priorytetowe znaczenie, to zgoda na realizację wydatków po ich właściwym, zrozumiałym i jasnym uzasadnieniu. Brak stosownej argumentacji na rzecz danego wydatku skutkował brakiem jego poparcia. Przykładem może być tutaj choćby rozbudowa budynku Urzędu Gminy – poparcie przez nas tego zadania nastąpiło dopiero po przedstawieniu dodatkowych, pisemnych wyjaśnień. Nie poparliśmy natomiast dokapitalizowania gminnej spółki LARG w kwocie 150.000 zł, gdyż nie przedstawiono celowości przekazania takiej kwoty. Zgodziliśmy się jednak, żeby przekazać spółce kwotę 300.000 zł, zakładając, że dzięki temu dofinansowaniu LARG pozyska nowe firmy rejestrujące środki transportu na terenie Suchego Lasu, co wygeneruje większe wpływy do budżetu z tytułu podatków.

Sporą wagę przywiązywaliśmy również do konieczności uzyskania właściwego efektu w stosunku do poniesionego nakładu finansowego, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko rozumianej promocji Gminy. Poparliśmy zatem np. dofinansowanie działalności artystycznej zespołu oraz orkiestry z Chludowa – 45.000 zł , a zgłosiliśmy wątpliwości w zakresie finansowania wydatków dotyczących reklam i publikacji w mediach – 115.000 zł.

Duże znaczenie miało dla nas finansowanie rozwiązań komunikacyjnych w Gminie, które realnie powinny podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszyć uciążliwości w ich codziennym funkcjonowaniu. Poparliśmy zatem realizację skutecznego uspokojenia ruchu na os. Grzybowym na bazie wcześniej opracowanej koncepcji, budowę sygnalizacji świetlnej na bardzo niebezpiecznym przejściu dla pieszych w Jelonku, czy poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Pawłowicka/ Obornicka w Złotnikach. Kwestionowaliśmy za to przeznaczenie kwoty 500.000 zł na przejście pod torami w ul. Sucholeskiej, jako inwestycji nierealnej z powodu braku zainteresowania jej realizacją partnerów: Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz PKP. Zaproponowaliśmy też racjonalizację pewnych wydatków, szczególnie w sferze usług informatycznych.

W sumie wnioskowaliśmy o wprowadzenie ponad 60 poprawek do budżetu, z których wójt poparł 50, przedstawiając stosowne autopoprawki. Kilkanaście poprawek pozostawiono do rozstrzygnięcia radnym, którzy po często burzliwej, pełnej emocji dyskusji, zdecydowali o ich losie podczas sesji budżetowej – 29 stycznia 2015 r.

Należy też podkreślić, że po pracach w komisjach, w związku z urealnieniem niektórych wydatków wygospodarowaliśmy oszczędności dla zadłużonego sucholeskiego budżetu w kwocie ponad 1,6 mln. zł w stosunku do założeń przyjętych w projekcie budżetu.
Zaznaczyć należy, że wiele wniosków zaproponowanych przez naszą koalicję nie budziło też zastrzeżeń pozostałych radnych. Potrafiliśmy ich przekonać, bowiem wszyscy wydają się rozumieć, że ważniejszy od sympatii politycznych jest interes mieszkańców. Nie mam wątpliwości, że podobnie będzie i w tym roku!

(-) Michał Przybylski
przewodniczący Klubu Radnych Gmina Razem

Lista Publikacji Ogólnogminnych