[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gosp. (sierpień 2016)

Autor:

Podczas sierpniowego posiedzenia Komisja opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję. Pozytywnie zaopiniowano uchwały planistyczne w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Szkolnej oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w budżecie, chociaż wątpliwości radnych wzbudził wzrost wydatków na promocję gospodarczą gminy bez stosownego uzasadnienia. Wyrażono również zgodę na zawarcie przez wójta w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do 2 lat.

W związku z zamiarem wycofania z porządku obrad przez wójta miejscowych planów w Złotnikach: działki wzdłuż ul. Obornickiej (wyjazd z nowego osiedla) oraz planu pod nowe osiedle w Złotnikach odłożono ich procedowanie do kolejnego posiedzenia. Wójt zobowiązał się również do zorganizowania ok. 10.09.br. spotkania roboczego dotyczącego tych dwóch bardzo ważnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W spotkaniu tym powinni wziąć udział przedstawiciele Nickel Development, BGR BAU, Leroy Merlin, Skanska oraz przedstawiciele właściwych jednostek pomocniczych.

Radni przedyskutowali również treść oświadczenia w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego założeń do zmiany WPF na lata 2016-2029 w zakresie zadań oświatowych oraz oświadczenia w sprawie stanowiska wobec „Listu intencyjnego” Ryszarda Jakś z dnia w sprawie zbycia działki 13/8 w Biedrusku.

Podczas posiedzenia gościliśmy również przedstawicieli firmy PTB Nickel. Dyskutowano o zmianach Studium dla terenu pomiędzy torami kolejowymi, Łagiewnicką, Obornicką i Złotnicką. Wójt zadeklarował, że w tej sprawie zorganizuje specjalne zebranie robocze, na którym podjęta zostanie próba wypracowania koncepcji zagospodarowania tego terenu.

Lista Publikacji Ogólnogminnych