[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (maj 2015)

Autor:

Posiedzenie Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska odbyło się 26 maja 2015 r. Poświęcono je głównie zieleni gminnej. Oprócz radnych obecny był Pan Damian Torba z Referatu Komunalnego Urzędu Gminy oraz mieszkańcy.

W pierwszej części posiedzenia zaopiniowano pozytywnie dwa projekty uchwał dotyczące gospodarki odpadami. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzedziła długa i burzliwa dyskusja. Należy dodać, że Rada Gminy ostatecznie nie przyjęła tej uchwały.

W drugiej części posiedzenia sformułowano następujące wnioski dotyczące zieleni:

1. Należy skablować linie energetyczne przebiegające wzdłuż zadrzewień alejowych, aby uniknąć zabiegu radykalnego cięcia gałęzi i deformacji koron (jak przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie). Zabiegi takie częstokroć prowadzą do zamierania drzew.2. Prace arborystyczne powinny być zlecane specjalistycznym firmom ogrodniczym, a nie gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.

2015_05_targonska_gr_foto1
Skutki radykalnego cięcia kory lipy wchodzącej w kolizję z linią energetyczną
przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie (fot. A. Targońska)

3. Wnioskowano, aby już na kilka lat przed planowaną wycinką zamierających zadrzewień sadzić nowe drzewa (na przykład wzdłuż ul. Obornickiej w Złotnikach).4. Nowo powstające ulice i osiedla mieszkaniowe należy obsadzać drzewami o niewielkich koronach, aby uniknąć późniejszych kolizji z budynkami i infrastrukturą.
5. Zalecono opracowanie gminnego programu nasadzeń drzew.
6. Należy niezwłocznie wyciąć suche topole znajdujące się przy ul. Obornickiej
7. Urzędnicy zlecający prace budowlane powinni uczulać projektantów i wykonawców na walory drzew, aby unikać ich wycinki. Taka sytuacja ostatnio miała miejsce w Biedrusku, gdzie przy budowie drogi wycięto dorodne dęby.

2015_05_targonska_gr_foto2
Jeden z dębów wyciętych w Biedrusku (fot. G. Łukszo)

8. Należy zwiększyć częstotliwości sprzątania terenów zieleni, koszenia trawników i wykonywania innych prac pielęgnacyjnych. KKiOŚ będzie wnioskować o większe środki na ten cel.

Ponadto pojawiła się propozycja budowy małego parkingu przy placu zabaw w Złotkowie.

Referat Komunalny UG został poproszony o zlecenie sprzątnięcia śmieci zalegających przy ulicach Czołgowej w Złotnikach i Truskawkowej w Suchym Lesie. Ponowiono prośbę o sprawdzenie drożności systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzającego wody z parkingu przy kościele w Suchym Lesie. Wnioskowano o budowę wiaty autobusowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w pobliżu skrzyżowania z ul. Sucholeską w Suchym Lesie, przeznaczonej dla osób chcących pojechać w stronę Poznania.

Lista Publikacji Ogólnogminnych