[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Rewizyjna (maj 2016)

Autor:

Komisja w maju 2016 r. zebrała się trzy razy. Pierwsze posiedzenie dotyczyło skargi na działalność Wójta. Skarżący złożyli szczegółowe wyjaśnienia Komisji odnośnie stawianych zarzutów. Uporządkowano listę zarzutów i uzgodniono termin udzielenia odpowiedzi.

Na kolejnych dwóch posiedzeniach analizowano wykonanie budżetu w roku 2015. Członkowie Komisji wysłuchali wyjaśnień kierowniczki Referatu Budowlano – Inwestycyjnego, p. Aurelii Szczęsnej oraz p. Justyny Radomskiej – szefowej Referatu Komunalnego. Obie Panie wyjaśniały przyczyny niewykonania lub częściowego wykonania poszczególnych zadań budżetowych w 2015 r.

Jako pierwsza wyjaśnień udzieliła p. A. Szczęsna:

 • Chludowo – budowa odcinka wodociągu w ul. Łagiewnickiej – BI/2015/0005 – projekt został zlecony w 2015 r., natomiast płatność za projekt nastąpiła w roku bieżącym – 10 tys. zł.
 • Golęczewo – doprowadzenie wodociągu do ul. Stawnej – BI/2015/0032 – sytuacja analogiczna.
 • Golęczewo – ul. Pszenna i Rolna – projekt wodociągu – BI/2015/0043 – kwota na zadanie uległa zmniejszeniu w wyniku procedury konkursowej.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie – BI/WPF/0001 – problem z dotychczasowym biurem projektowym polegał na naruszaniu terminów realizacji zadań. Firma nie tylko nie wywiązywała się z terminów, ale nie potrafiła nawet podać realnego czasu zakończenia prac. Termin był ustalony na czerwiec 2015 r., a rozwiązanie umowy nastąpiło we wrześniu 2015 r. Płatności częściowo były już uregulowane – ok. 40%. Wszystkie materiały zostały przekazane do Urzędu. W wyniku analizy rynku wybrano kolejnego projektanta, który będzie kontynuował rozpoczęte prace. Termin został etapowany. I etap – ul. Tysiąclecia – ogłoszono przetarg – wykonanie do końca roku – rozliczenie na przełomie 2016/2017. Miejscowość Zielątkowo została wydzielona – ogłoszony zostanie w czerwcu przetarg w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Prace rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Radny M. Przybylski zaproponował rozdzielenie tych zadań w WPF. Zdaniem radnego wprowadzamy w błąd mieszkańców mówiąc, że zadnie jest realizowane, choć tak na prawdę nic się nie dzieje.
 • Biedrusko – budowa infrastruktury – ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej – kanalizacja – BI/WPF/2015/0004 – zadanie nie zostało zrealizowane. Problemem było doprecyzowanie, co kanalizacja ma odprowadzać. Wiadomo już ostatecznie jak przedstawiają się sprawy wodne na działce 13/8. W czerwcu zostanie ogłoszony przetarg. W trakcie analizy rynku spłynęła tylko jedna oferta – niestety cena była zbyt wysoka w stosunku do zakresu prac. Stąd potrzeba ogłoszenia przetargu nieograniczonego. W ul. 7 Pułku Strzelców Konnych zaistniała konieczność lokalizacji przepompowni ścieków. Na razie trwają prace projektowe, wykonanie nastąpi w roku 2017.
 • Suchy Las – budowa ul. Stefańskiego na odcinku od ul. Szkółkarskiej do ul. Poziomkowej – BI/2015/0015 – wykonano 55% zadania – prace projektowe oraz częściowo zrealizowano kanały technologiczne. Prace są kontynuowane. Radny J. Ankiewicz zapytał o przesunięcie słupa wysokiego napięcia. Pani A. Szczęsna poinformowała, że zostanie on przesunięty na pobocze drogi.
 • Suchy Las – budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej – BI/2015/0034 – dokumentacja projektowa była już opracowana i zgłoszona do Starostwa – zgłoszenie nastąpiło w III kwartale. W związku z tym wykonanie w 2015 r. było problemowe. Pojawił się również wniosek – sprzeciw – dwóch rodzin, który został uwzględniony przez Wójta. Projekt umniejszono o ten zakres. Radny M. Przybylski zapytał o podstawy prawne takiej decyzji. Pani A. Szczęsna poinformowała, że dogłębna analiza mogła spowodować zmianę tego zadania.
 • Biedrusko – projekt i budowa chodnika od cmentarza do Os. Błękitny Staw – BI/2015/0039 – projekt i umowa były gotowe w roku 2015. Nie było fizycznie możliwości wykonania tego zadania w roku ubiegłym. Płatność nastąpiła w roku bieżącym. Pani J. Radomska zaznaczyła, że zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Pieniądze spływają sukcesywnie, nie ma funduszy na realizację wszystkich planów już w styczniu. Czasami zielone światło pojawia się w lipcu, więc zadanie nie jest realizowane zimą danego roku, tylko przechodzi na rok następny.
 • Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna – BI/WPF/2013/0002 – zlecono projekt przebudowy ul. Jaśminowej oraz projekt oświetlenia ul. Konwaliowej. Niestety prace projektowe dotyczące oświetlenia znacząco się wydłużyły. Pozwolenie na wykonanie prac zostało wydane na przełomie roku.
 • Budowa ulic w Biedrusku – I etap – ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa – BI/2015/0065 – zadanie nie zostało wykonane. Zdaniem Przewodniczącego Komisji ulice nie zostały zinwentaryzowane. Pani A. Szczęsna wyjaśniła, że problemem było ustalenie właściciela infrastruktury – sieci kanalizacji deszczowej. Czekano na wyjaśnienia z Wojskowego Zarządu Infrastruktury i z Urzędu Wojewódzkiego. W przejętych lata temu dokumentach nie było jasno określonego właściciela. Przewodniczący stwierdził, że Urząd nie wie, co do niego należy i że ustalenie stanu prawnego trwało aż rok. Pani A. Szczęsna wyjaśniła, że zadanie zostało wpisane do budżetu dopiero w połowie roku, a wyjaśnienia były konieczne.
 • Budowa ulic w Złotnikach I – Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana – Bi/WPF/2014/0001 – zadanie zostało zrealizowane w 2016 r. W roku poprzednim zawarta została umowa, a faktyczna realizacja i płatność w roku bieżącym. Radny M. Przybylski zaznaczył, że zapis tego zadania powinien zostać wyjaśniony przez p. Skarbnik. Zapis powinien być taki, jak przy zadaniu dotyczącym budowy ulic w Złotnikach III – Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa.
 • Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań – Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Golęczewo, Chludowo) – BI/WPF/2015/0007 – zrealizowano zadanie zaledwie w 15% – kwota 15 813,40, to koszt wykonania koncepcji. Radny M. Przybylski poprosił o przesłanie koncepcji drogą mailową.
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej w Suchym Lesie – pomoc finansowa dla miasta Poznania – BI/2015/0001 – na wniosek Miasta Poznania zadanie zostało przesunięte na rok bieżący.
 • Oświetlenie w Biedrusku, Chludowie, Golęczewie, Złotnikach – inwestycje zostały zakończone niższą kwotą niż przewidywano.

Panią kierownik Justynę Radomską poproszono o wyjaśnienia w poniższych kwestiach:

 • Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie – poprawa bezpieczeństwa ruchu – RK/2013/0015 – w 2013 r. wykonano I etap prac – projekt zmiany organizacji ruchu. Podniesione zostały przejścia i progi. W roku 2015 wykonano podniesienie przejść na ul. Sprzecznej i Leśnej. Pozostała kwota została przesunięta na rok bieżący – konieczna jest przebudowa progów pod komunikację autobusową.
 • Budowa szykan w Złotnikach – os. Grzybowe wraz ze zmianą organizacji ruchu na bazie istniejącego podwariantu IIA uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego – RK/2015/0006 – cała kwota została przesunięta na przebudowę skrzyżowania Nektarowa/Obornicka (250 tys. zł). Oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna są w trakcie doprojektowania. W ciągu 2-3 tygodni firma Volkswagen określi swoje warunki. Wówczas ruszą kolejne prace.

Pani J. Radomska zaznaczyła, że zadania Referatu Komunalnego zostały wykonane w 90 % w roku 2015. Część zadań udało się wykonać taniej. Poinformowała również, że drewniane słupy telekomunikacyjne zostaną wkrótce usunięte. Trzeba było aż trzech pism, by w końcu trafić do odpowiedniej osoby. W odpowiedzi napisano, że słupy zostaną usunięte na koszt firmy Orange.

Lista Publikacji Ogólnogminnych