[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (luty 2017)

Autor:

Komisja obradowała 21.02.2017 r. Głównym tematem była analiza aktualnego stanu taboru oraz organizacji pracy w Zakładzie Komunikacji Publicznej Sp. z o.o. przy udziale p. prezesa Edwarda Miśko.

Podczas dyskusji otrzymaliśmy odpowiedzi na wiele pytań, dotyczących ilości, stanu technicznego, wieku taboru oraz procedur związanych z dopuszczeniem do ruchu pojazdów. Zostaliśmy poinformowani, że ilość taboru oraz zatrudnienie jest wystarczające i adekwatne do aktualnych potrzeb. Najstarszy autobus ma 20 lat, natomiast średni wiek posiadanego taboru to 12 lat. W tym roku planowana jest wymiana czterech autobusów, które mają pochodzić z zakupu dofinansowanego ze środków unijnych.

Z wypowiedzi p. Prezesa wynikało, że za stan techniczny taboru odpowiadają dyrektor techniczny oraz dyspozytor. Natomiast po lutowej kontroli autobusów przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego (WITD) konsekwencje ponieśli wyłącznie kierowcy, którzy zostali ukarani mandatami.

Przypomnijmy, że na oficjalnej stronie WITD podano informację, że 2 lutego br. inspektorzy WITD

„ (…) przeprowadzili kontrolę drogową w zajezdni MPK na os. Sobieskiego w Poznaniu. Skontrolowano pięć autobusów należących do Zakładu Komunikacji Publicznej w Suchym Lesie. Trzy z nich miały usterki techniczne, które wykluczały dalszy przewóz osób. Zatrzymano trzy dowody rejestracyjne, a kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w kwocie 50 zł za zły stan techniczny pojazdów. Usterki techniczne polegały głównie na nieszczelności układu pneumatyczno-hamulcowego: uszkodzeniu przewodu hamulcowego. Poza tym wskaźnik ostrzegawczy układu ABS wskazywał uszkodzenie układu (w jednym przypadku zaklejony został taśmą izolacyjną, by nie świecił i nie pokazywał uszkodzenia).”

Pan Prezes, odnosząc się do tej publikacji stwierdził, że pojazdy z bazy ZKP wyjeżdżają sprawne i tylko wiek oraz warunki atmosferyczne są przyczyną wykrycia usterek. Zauważył też, że w powyżej przytoczonym przekazie medialnym znalazło się wiele nieścisłości dotyczących stanu faktycznego. Prezes zapewnił, że ustawicznie czynione są starania poprawiające stan bezpieczeństwa dotyczący gminnego taboru, a w szczególności autobusów wożących dzieci do szkół.

Zostaliśmy poinformowani także o planowanym ograniczeniu ze względów ekonomicznych, kursów autobusu linii 905 oraz planowanym od kwietnia kursie nocnym w weekendy. Brak niestety nadal decyzji dotyczących kursów nocnych w Biedrusku oraz połączenia Biedruska z Gminą Suchy Las.

Po analizie bieżącej korespondencji, przedyskutowano kwestię niebezpiecznego łuku na ul. Łagiewnickiej, braku informacji związanej z serwisowym demontażem kamer monitoringu oraz powracającego kolejny raz problemu z parkowaniem autobusów na ul. 7. Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku.

W związku z rozbieżnymi informacjami, które pojawiły się w lokalnej prasie dotyczących odśnieżania chodników, postanowiliśmy wystąpić do wójta o jednoznaczne odniesienie się do przedmiotowego tematu.

Pod koniec posiedzenia przeprowadziliśmy wstępną analizę wniosków złożonych przez Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód w celu ich dalszego procedowania. Komisja pozytywnie zaopiniowała też kilka projektów uchwał na lutową sesję.

Lista Publikacji Ogólnogminnych