[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (marzec 2018)

Autor:

Głównym tematem posiedzenia Komisji w dniu 20 marca br. były akcje mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszej gminy. Rozmawialiśmy zatem o tzw. ,,Trójkątach bezpieczeństwa”, mających poprawić widzialność w obrębie skrzyżowań, wyjazdów z terenów usługowych, handlowych, itp. . Przedyskutowano również kwestię  wyjazdów z pól i dróg nieutwardzonych, gdzie często spotykamy się z nawożeniem błota poślizgowego na drogi publiczne.

W toku dyskusji zwrócono uwagę na miejsca, gdzie prowadzone są prace. Niestety, pojazdy opuszczające teren prac  zanieczyszczają okoliczne drogi błotem z budowy. Komisja wystąpiła z prośbą do radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli o przekazanie informacji związanych tymi akcjami w terminie do dnia 10 maja br.

Podjęliśmy także prace nad opiniowaniem projektów uchwał na najbliższą sesję. Projekty dotyczyły wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w Suchym Lesie, Golęczewie i Biedrusku.

Przeanalizowano też korespondencję, która głównie dotyczyła spraw związanych z punktualnością transportu ZKP i rozkładem jazdy w Biedrusku, a także raportu ze zdarzeń przesłanych przez Policję. Kolejny miesiąc mimo, wcześniej złożonej deklaracji, nie otrzymaliśmy raportu ze Straży Gminnej.

W dalszej części posiedzenia, Komisja podjęła dyskusję dotyczącą tematów związanych między innymi z rozliczeniem przebiegów kilometrowych samochodów będących na stanie Straży Gminnej, stanu bezpieczeństwa placów zabaw i boisk na terenie gminy. Poruszono również kwestie niedopuszczenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego samochodu OSP w Suchym Lesie zakupionego przed rokiem przez gminę za 450.000 zł. Ta bulwersująca sprawa stała się już przedmiotem zainteresowania mediów.  Komisja oczekuje wyjaśnień wójta w tej sprawie.

Radny Zbigniew Hącia, odczytał podziękowanie firmy IMS Glass-Decor dla druhów z OSP Golęczewo za wzorowo przeprowadzoną akcję ratowniczą z użyciem urządzenia COBRA, podczas pożaru hali magazynowej na terenie ich firmy.

Długą dyskusję wywołała informacja dotycząca planowanego zakończenia sprzedaży biletów tzw. całodobowych w autobusach gminnej spółki ZKP. W nawiązaniu do powyższego tematu Komisja, zwróciła się z prośbą o składanie sprawozdań z konsultacji w jednostkach pomocniczych dotyczących rozkładu jazdy autobusów ZKP do dnia 10 kwietnia br. Po tym terminie i analizie informacji, Komisja złoży stosowne wnioski.

Lista Publikacji Ogólnogminnych