[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska – sprawozdanie za 2015 rok

Autor:

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska w 2015 roku odbyła 15 posiedzeń.
Pierwsze posiedzenie zdominowała dyskusja nad projektem budżetu gminy na 2015 r. Komisja sformułowała 30 wniosków budżetowych, które dotyczyły głównie wydatków majątkowych. Tematem drugiego posiedzenia było funkcjonowanie gminnej sieci hydrologicznej i systemu retencjonowania wody. Komisja złożyła wniosek do wójta o sprawdzenie dokumentacji budowlanej oraz zlecenie badania jakości i nośności gruntów pod kościołem i plebanią w Suchym Lesie w związku z planowaną budową w bliskiej odległości zbiornika retencyjnego. Kolejne posiedzenia dotyczyły utrzymania porządku i gospodarki odpadami. Rozmawiano na temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem składowiska odpadów ZZO w Suchym Lesie i budowy dwóch kompostowni: należącej do ZZO (przy granicy Suchego Lasu) i gminnej w Złotnikach. Komisja wystosowała oświadczenie, w którym wyraziła sprzeciw przeciwko budowie „biokompostowni” przy granicy z gminą Suchy Las. Ponadto Komisja złożyła do Wójta wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Borówkową i Nizinną w Suchym Lesie i przeznaczenie go na zieleń oraz zbiornik retencyjny.

W drugim kwartale omawiano zagadnienia proceduralne związane z postępowaniem Komisji w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców podejrzeń o popełnieniu czynów zabronionych związanych z degradacją środowiska. W kwietniu KKiOŚ zajęła się zagadnieniem ładu krajobrazowego na terenie gminy. Szczególną uwagę zwrócono na nadmierną ilość reklam wielkoformatowych. Podjęto problematykę usuwania reklam nielegalnych oraz odpowiedzialności organów publicznych w tej sprawie. Zaproponowano, aby po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej Rada Gminy podjęła kompleksową uchwałę dotyczącą zasad lokalizacji i wyglądu reklam wielkoformatowych. W maju odbyło się posiedzenie poświęcone utrzymaniu zieleni i wycince drzew. Ten temat często pojawiał się także podczas innych posiedzeń. Podczas kolejnego posiedzenia omawiano realizację Programu Ochrony Powietrza (POP). Postulowano, by na terenie gminy przeprowadzić inwentaryzację niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, a następnie ułatwić właścicielom wymianę tych urządzeń.

W sierpniu podjęto temat „Zieleń – inwestycje”. Komisja zaleciła m.in. opracowanie programu nasadzeń drzew przyulicznych. Wnioskowano o zwiększenie w budżecie środków przeznaczonych na pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku. Dyskutowano także o możliwości skanalizowania ROD i sposobach efektywnego nakłaniania działkowców do budowy szamb. Rozpoznanie możliwości udzielenia pomocy rolnikom poszkodowanym przez tegoroczną suszę było tematem wrześniowego posiedzenia KKiOŚ.

Jesienią ponownie dyskutowano na temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem wysypiska śmieci (tym razem z udziałem przedstawicieli ZZO). Ponadto ustalono plan pracy Komisji na przyszły rok. W grudniu komisja pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy na 2016 r. w zakresie zadań dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, pod warunkiem wprowadzenia 3 dodatkowych wniosków budżetowych sformułowanych przez KKiOŚ. Ponadto obradowano nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej i zakresem możliwych działań związanych z ochroną powietrza.

W ciągu całego roku KKiOŚ opiniowała wiele projektów uchwał dotyczących spraw komunalnych i ochrony środowiska. Wielokrotnie bodźcem do dyskusji stawały się problemy zgłaszane przez mieszkańców – najczęściej dotyczyły utrzymania porządku. Komisja zajmowała się bardzo wieloma drobnymi sprawami komunalnymi (od zaśmieconych poboczy ulic, przez dziurawe chodniki do szkód powodowanych przez dziki).

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska liczy siedmiu członków. Pracę Komisji licznie wspierali sucholescy urzędnicy, sołtysi i przewodniczący osiedli, zaproszeni goście i zainteresowani mieszkańcy. Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc, cenne sugestie i udział w często trudnych dyskusjach.

Agnieszka Targońska
Przewodnicząca Komisji Komunalnej
i Ochrony Środowiska Rady Gminy Suchy Las

Lista Publikacji Ogólnogminnych