[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Kryzys polityczny w Suchym Lesie

Autor:

Kryzys polityczny w Suchym Lesie stał się niestety faktem. W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców wyjaśniam, że jedno ze stowarzyszeń zgłosiło Radzie Gminy oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu zawiadomienie o podejrzeniu zaistnienia przesłanek powodujących wygaśnięcie mandatów dwóch radnych Rady Gminy Suchy Las z klubu NOWOCZESNA GMINA.

W związku z tą sprawą, Wojewoda Wielkopolski skierował pismo, w którym między innymi wskazuje na konieczność podjęcia przez Przewodniczącą Rady działań w celu ustalenia stanu faktycznego. Wobec powyższego, po zapoznaniu się z opinią prawną, poleciłam przygotować na kwietniową sesję Rady Gminy projekt uchwały o powołaniu specjalnej komisji doraźnej celem dokładnego i rzetelnego zbadania stanu faktycznego i prawnego w przedmiocie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych klubu NOWOCZESNA GMINA Wojciecha Korytowskiego oraz Macieja Jankowiaka. Przewodniczącym Komisji został radny Michał Przybylski, natomiast członkami radni: Jarosław Ankiewicz oraz Włodzimierz Majewski. Prace Komisji zakończą się 10 maja br. Poznamy wtedy ustalenia Komisji. Protokoły z prac Komisji znajdują się na http://bip.suchylas.pl/248/komisja-dorazna/

Przepisy są niestety bezwzględne i kategoryczne. Radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Zakaz ten ma charakter prewencyjny i służy wyeliminowaniu sytuacji, gdy radny przez wykorzystywanie swojej funkcji uzyskiwałby nieuprawnione korzyści dla siebie lub bliskich.

Zaznaczam wyraźnie, że na tym etapie, nie można w żadnej mierze przesądzać o niekorzystnym dla radnych zakończeniu tej przykrej sprawy – tym bardziej, że radni złożyli obszerne wyjaśnienia, kwestionujące zasadność stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów.

Zainteresowanych czytelników odsyłam do protokołów Rady Gminy http://bip.suchylas.pl/241/protokoly/ oraz relacji wideo z 17. Sesji Rady Gminy Suchy Las zamieszczonej na http://www.tvsl.pl/.

Lista Publikacji Ogólnogminnych