[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (wrzesień 2015)

Autor:

W minionym miesiącu Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska obradowała dwukrotnie, tj. 08 i 22 września.

Pierwsze posiedzenie poświęcone było aktualnej suszy w rolnictwie i możliwościom udzielenia pomocy poszkodowanym rolnikom (więcej na ten temat na http://www.gminarazem.pl/susza-na-polach-pomoc-dla-rolnikow/ ). Zastanawiano się nad przyczynami małego zainteresowania rolników uzyskaniem pomocy. Uzgodniono, że należy w tej kwestii rozszerzyć akcję informacyjną. Poproszono Pana K. Żmijewskiego – pracownika Referatu Komunalnego, aby ponownie poinformował sołtysów o możliwości składania wniosków. Jednocześnie zauważono, że kryteria ministerialne w zakresie pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę są bardzo wygórowane. (Jeżeli rolnik ma w gospodarstwie inwentarz zwierzęcy, to jest on traktowany jako potencjalne źródło dochodu i znacząco wpływa na sposób obliczania strat.) Prawdopodobnie z tego powodu do 8 września 2015r. na około 80 czynnych rolników, tylko trzech złożyło wnioski o odszkodowanie.

W dalszej części posiedzenia Radni dyskutowali, w jaki sposób usprawnić procedowanie przyszłorocznego budżetu. Zaproponowano, aby Komisje Rady Gminy otrzymywały do wiadomości wnioski składane przez mieszkańców i organizacje działające na terenie naszej gminy.

W dniu 22 września 2015 roku członkowie KKiOŚ opiniowali dwie uchwały:
1. W sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2016-2020. Przy tej okazji omawiano zagadnienia związane z funkcjonowaniem i rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie. Wyjaśnień udzielała kierownik Referatu Inwestycyjno-Budowlanego, Pani Aurelia Szczęsna oraz Zastępca Wójta, Pan Marcin Buliński. Warta zauważenia była propozycja sołtysa Golęczewa, Pana Przemysława Majkowskiego dotycząca odtworzenia dawnego ujęcia wody oraz remontu zabytkowej wieży ciśnień i wykorzystania jako wieży widokowej – atrakcji turystycznej wsi.

2. W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy. Burzliwą dyskusję wywołał zapis dotyczący wysokości dofinansowania rewitalizacji budynków w wysokości „do 100% wartości”. Pojawiły się głosy mówiące, że gmina dotacja nie powinna być prezentem dla właściciela zabytkowego budynku, a raczej powinna mieć charakter mobilizujący. Proponowano obniżenie procentowego progu dotacji. Zaproponowano także zapis ograniczający możliwość sprzedaży nieruchomości przez właściciela, który wyremontował zabytek przy udziale dotacji gminnej. Ponadto zauważono, że rewitalizacji wymagają nie tylko budynki zabytkowe, ale również ich otoczenie. Projekt uchwały powinien zawierać zapisy umożliwiające występowanie o dotację na rewitalizację fragmentów zabytkowego krajobrazu, jako całości, a nie tylko poszczególnych jego składników. Zaproponowano, aby całe centrum Golczewa objąć ochroną jako historyczny układ architektoniczny. Postulowano o uzupełnienie uchwały o zapis dotyczący zabytkowych cmentarzy. Stwierdzono, że Urząd Gminy powinien dokładnie rozpoznać potrzeby remontowe i wysokości środków finansowych potrzebnych na rewitalizację gminnych zabytków.

W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja nad zasadami umieszczania reklam wielkoformatowych na obiektach gminnych oraz sprawiedliwego wydawania pozwoleń na umieszczanie reklam.

Ponadto rozważano możliwość podjęcia inwentaryzacji źródeł niskiej energii (dymiących kominów) na terenie całej gminy. Wydaj się to ważne zwłaszcza w świetle kończących się prac legislacyjnych nad nową ustawa tzw. „antysmogową”, która będzie nakładała pewne sankcje na osoby zanieczyszczające w ten sposób powietrze (więcej na http://www.gminarazem.pl/zadymiarze-na-celowniku/ ).

Podczas obu posiedzeń omawiano także drobne sprawy komunalne, takie jak
– często przepełnione kosze na śmieci w parku przy ul. Poziomkowej,
– zanieczyszczenie chodników przez owoce spadające z drzew,
– problem roślinności przechylającej się na chodniki i uniemożliwiającej bezpieczne poruszanie się,
– niedostateczne podlewanie nowych nasadzeń i usychanie młodych roślin.

Lista Publikacji Ogólnogminnych