[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gosp. (czerwiec 2017)

Autor:

Podczas posiedzenia 12 czerwca br. mieszkańcy Zielątkowa przedstawili swój ogląd sytuacji związanej z konfliktowym wjazdem na ich posesję. Kilka tygodni wcześniej ten sam problem radnym przedstawiła druga ze stron. Jak się okazało wszelkie decyzje w tej patowej sytuacji zależą jednie od władzy wykonawczej, czyli wójta, a nie od radnych. Na szczęście wójt obiecał pomóc obu stronom konfliktu.

Następnie członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania z działalności spółki LARG, zajmującej się promocją gospodarczą naszej gminy. Prezes Jakub Malendowski podsumował osiągnięcia i  przedstawił ofertę spółki. Radnych szczególnie interesowały efekty działalności, które mają wpływ na dochody gminy. Podnosili, że sporo inwestujemy w promocję gminy, w związku z czym działalność LARG powinna być mierzalna, weryfikowana i kontrolowana. Dociekali, w jaki sposób można sprawdzić efektywność spółki. Jednak zdaniem wójta i prezesa LARG-u takich danych nie da się uzyskać, bo trudno jest w sposób jednoznaczny zmierzyć rezultaty działań promocyjnych. Jest to zawsze kwestia szacowania. Członkowie Komisji zaproponowali, aby promocją gminy zajmowała się jedna instytucja, a nie jak dotychczas LARG, referat promocji i doradca wójta. Takie rozwiązanie mogłoby zwiększyć efektywność, zredukować koszty i ułatwić komunikację.

Radni zapoznali się także z pismem firmy Dator Investment dotyczącym zmiany planu zagospodarowania osiedla budowanego w Złotnikach w rejonie ul. Pigwowej. Inwestor wnioskował o zwiększenie intensywności zabudowy. Radni wydali w tej sprawie negatywną opinię i zasugerowali wystosowanie pisma do inwestora z prośbą o zoptymalizowanie zabudowy.

Drugie posiedzenie Komisji zostało poświęcone opiniowaniu projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy, odbyło się 19 czerwca br. Najwięcej emocji wzbudziła sprawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej II – etap I. Ten plan przeznaczał dotychczasową rezerwę terenową, przewidzianą na poszerzenie skrzyżowania ul. Obornickiej i Sucholeskiej, na stację benzynową. Radni negatywnie zaopiniowali projekt tej uchwały. Szerzej sprawę wyjaśnia Michał Dziedzic na portalu Gmina Razem http://www.gminarazem.pl/stacjaniezgody/

Podczas poprzedniej sesji radni rekomendowali zaciągniecie częściowo umarzalnej pożyczki na zakup dwóch ciężkich samochodów strażackich dla OSP w Chludowie i OSP w Golęczewie. Jednak wójt pozostał nieugięty i na czerwcową sesję przygotował projekt uchwały umożliwiający zakup tylko jednego samochodu dla strażaków z Chludowa. Radni, postawieni w takiej sytuacji, zaaprobowali uchwałę. Opinia negatywna oznaczałaby bowiem całkowitą rezygnację z zakupu samochodów, także dla OSP w Chludowie.

Następnie Komisja pozytywnie zaopiniowała inicjatywę zaciągnięcia pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej oraz modernizację ul. Sasankowej w Suchym Lesie. Z akceptacją spotkała się też zaproponowana zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast wątpliwości wzbudzały zmiany planowane w uchwale budżetowej.

Dyskutowano o zasadności wydatkowania środków na przeprowadzkę części Urzędu Gminy do nowego prywatnego budynku, podczas gdy istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń w nowej siedzibie ZGK przy ul. Nektarowej. Ponadto pytano o przyczynę wprowadzenia do budżetu kwoty przeznaczonej na nową usługę sprzątania budynków przez firmę zewnętrzną.

Przy tej okazji radni ze zdziwieniem dowiedzieli się, że wszystkie dotychczasowe etatowe Panie sprzątaczki dostały wypowiedzenie. Następnie Komisja wnioskowała, aby projekt oświadczenia w sprawie finansowania budowy obiektów oświatowych w Złotnikach i Golęczewie przenieść na następną sesję.

Lista Publikacji Ogólnogminnych