[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Expresem przez sesję budżetową …

Autor:

Ostatnia sesja w roku poświęcona jest zazwyczaj budżetowi na kolejny rok. Nie inaczej było 21 grudnia 2020 roku. Radni, biorąc pod uwagę szczególny czas, w którym przyszło planować przyszłoroczne wydatki wykazali się odpowiedzialnością i zrozumieniem obecnej, dość osobliwej sytuacji. Nie byli zatem specjalnie skorzy do wprowadzania zmian, które byłyby trudne do zrealizowania przez wójta. Warto też podkreślić, że zaplanowany deficyt budżetowy w 2021 roku nie jest mały, a dług, nawet jak na bogatą gminę niebagatelny. Pandemia, ten niezbyt korzystny stan jeszcze dodatkowo pogłębia.

W przyszłym roku planujemy wydać ponad 193,3 mln w tym na wydatki bieżące ok. 159,6 mln, a na inwestycje zaledwie ok. 33,6 mln. Dochody ustalono na kwotę ok. 181,2 mln. A więc deficyt  budżetu planujemy na ok. 12,1 mln. Na co możemy liczyć w 2021 roku?

POŁUDNIE, CZYLI SUCHY LAS

W Suchym Lesie, pomimo dość ostrożnego budżetu,  prawdziwy festiwal rozmaitych inwestycji. Spore środki radni przeznaczyli na inwestycje drogowo-kanalizacyjne, chodniki, tereny aktywnej edukacji i sportu, parki i ścieżki rowerowe etc. Prace drogowe kontynuowane będą na ulicach Stefańskiego i Szkółkarskiej. Zbudowana zostanie ulica Brzask. W ulicy Śnieżnej powstanie kanalizacja, a w ulicy Zakątek kanalizacja zostanie zaprojektowana. Projektu przebudowy doczeka się również ulica Rzemieślnicza.

Niektóre inwestycje wzbudziły jednak dysonans mieszkańców. Kontrowersje dotyczą, w szczególności budowy dwóch równoległych do siebie ścieżek rowerowych w ulicach Stefańskiego i Szkółkarskiej. Część mieszkańców uważa bowiem, że środki należy angażować najpierw w budowę „kręgosłupa” łączącego poszczególne miejscowości naszej gminy wzdłuż ulicy Obornickiej. Tymczasem, jak słusznie zauważył na jednej z komisji radny Michał Przybylski, budujemy trzy równoległe do siebie trasy rowerowe (Obornicka, Szkółkarska i Stefańskiego), w tym jedną wbrew oczekiwaniom mieszkańców. Trudno to logicznie uzasadnić. Na szczęście, zaplanowano w budżecie projekty kilku ścieżek rowerowych, których realizację planuje się w przyszłym roku. Nowe trasy rowerowe mają szansę powstać właśnie wzdłuż ulicy Obornickiej w Suchym Lesie oraz pomiędzy Golęczewem a Zielątkowem.

CENTRUM GMINY, CZYLI JELONEK, ZŁOTNIKI, ZŁOTKOWO

Budżet dla Złotnik i Złotkowa należy uznać za nie najgorszy. Na inwestycje drogowe w Złotkowie zarezerwowano kwotę prawie 270 tys. w 2021 roku, a w dwóch kolejnych latach łącznie kwotę ponad 6,2 mln złotych.  Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w strefie aktywności gospodarczej. Będziemy jednak zabiegać, aby część z tych środków przeznaczyć na sfinansowanie budowy infrastruktury kanalizacyjnej i dróg w ulicach: Rodowej, Żelaznej i Platynowej. Wójt obiecał wreszcie zintensyfikowanie rozmów z Nadleśnictwem w kwestii nieodpłatnego nabycia terenu ulic:  Leśnej, Dębowej i Klonowej oraz terenu pod aktywizację sportową w rejonie ulicy Żytniej. Miła wiadomość dla najmłodszych mieszkańców – nowy plac zabaw przy ulicy Żytniej będzie miał nowe urządzenia. Udało się też przekonać radnych do drobnego remontu świetlicy z Złotkowie.

W Złotnikach natomiast kontynuowana będzie modernizacja dróg we wschodniej części osiedla (Żukowa oraz odcinek Granicznej). Jest już po przetargu i wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca. Prace ruszą wiosną.

W styczniu zakończony zostanie remont dworca kolejowego, do którego wprowadzi się Straż Gminna oraz biblioteka. Na skrzyżowaniu ulic Łagiewnickiej i Obornickiej powstanie tzw. trójkąt bezpieczeństwa, o który zabiegał radny Grzegorz Słowiński. Plac zabaw przy ul. Miłej doczeka się oświetlenia. Radni przeznaczyli wreszcie kwotę 100.000 zł na wykonanie projektu oraz realizację wyjazdu z ul. Lazurytowej w ulicę Obornicką na osiedlu Złotniki – Park. Doświetlone zostaną ulice: Jelonkowa, Czołgowa oraz Berberysowa. Przy ulicy Kochanowskiego powstanie wreszcie długo oczekiwany plac zabaw, a w pobliżu przystanku PKM miejsca postojowe wraz ze ścieżką rowerową.

Nieco gorzej przedstawia się sytuacja inwestycyjna na os. Grzybowym oraz w Złotnikach Wsi, gdzie nie uwzględniono żadnego wniosku jednostek pomocniczych. Na otarcie łez pozostają jedynie skromne obchody 25-lecia os. Grzybowego oraz opracowanie koncepcji nowej świetlicy w Złotnikach Wsi. Taka sytuacja skłoniła radnego Włodzimierza Majewskiego do wstrzymania się od poparcia tegorocznego budżetu.

Na szczęście, mieszkańcy tej części gminy w toku wrześniowych konsultacji społecznych jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko budowie kolejnego olbrzymiego osiedla pomiędzy torami kolejowymi, Złotnicką, Obornicką i Łagiewnicką bez zaplanowania jakiejkolwiek infrastruktury społecznej i  racjonalnego projektu rozwiązań komunikacyjnych. Nasz klub, jako jedyny w Radzie, jednoznacznie zaangażował się w tę akcję po stronie mieszkańców. Mamy nadzieję, że w zaistniałej sytuacji wkrótce rozpoczną się poważne rozmowy na temat nowych możliwości przestrzennego zagospodarowania tego terenu.

PÓŁNOC GMINY, CZYLI BIEDRUSKO, CHLUDOWO, ZIELĄTKOWO, GOLĘCZEWO

W Zielątkowie i Golęczewie kontynuowania będzie budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami. Na to zadanie zabudżetowano ponad 8 mln złotych. Ponadto w Zielątkowie przegłosowano dodatkowe środki na budowę ulicy Świerkowej oraz na uspokojenie ruchu w tej miejscowości. Doposażony zostanie także nowy samochód strażacki.

W Chludowie zbudowana zostanie sieć kanalizacyjna w ulicy Słonecznej, a ulica Łagiewnicka zostanie doświetlona. Mamy nadzieję, że normalnym życiem zacznie tętnić wreszcie Stary Bar – chluba architektoniczna nie tylko Chludowa, ale całej naszej gminy. Pomimo skromnego budżetu, na dotację mogą liczyć orkiestra dęta oraz zespół taneczny, co szczególnie cieszy mieszkańców Chludowa na czele z radnym Zbyszkiem Hącią.

W Biedrusku powstaną miejsca postojowe przy ulicy Chludowskiej oraz infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych i na os. Jesionowym. Doposażone zostaną place zabaw, a w okolicach ulicy Zjednoczenia powstanie projekt uspokojenia ruchu. Dofinansowanie na poprawienie  bezpieczeństwa przeciwpożarowego  otrzyma budynek przedszkola przy ulicy 1-Maja, a wokół kupionych jeszcze w poprzedniej kadencji zalewów, powstanie ścieżka spacerowa.

W budżecie zaplanowano też środki na koncepcję i projekt nowej szkoły w Biedrusku. Jaka to będzie koncepcja i jaki projekt zależeć będzie pewnie od rekomendacji wynikającej z Raportu diagnostycznego dla miejscowości Biedrusko w zakresie rozwoju bazy oświatowej opracowanego w 2019 roku. Podobną analizę planuje się w 2021 roku opracować również dla celowości budowy szkoły w Złotnikach.

Klub Radnych Inicjatywa
Mieszkańców Gmina Razem

(-) Michał Przybylski – przewodniczący
(-) Zbigniew Hącia
(-) Włodzimierz Majewski
(-) Grzegorz Słowiński

2020_michal_grzegorz_sesja

Lista Publikacji Ogólnogminnych