[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Pierwsze posiedzenia Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego

Autor:

Komisja w nowej kadencji Rady Gminy obradowała już trzykrotnie: 12 i 26 stycznia oraz 9 lutego br. Pierwsze dwa posiedzenia zdominowały sprawy budżetu Suchego Lasu na 2015 r. Omawiano wnioski poszczególnych komisji stałych Rady Gminy w zakresie wniosków do budżetu oraz sformułowano też wnioski nowe. Zaproponowano między innymi obniżenie o 15 % kwot zaplanowanych w budżecie na zadania związane z obsługą informatyczną Gminy, zmniejszenie niektórych wydatków inwestycyjnych, a zwłaszcza promocyjnych.

Postulowano za to wprowadzenie wielu nowych zadań, szczególnie w zakresie oświetlenia ulic, drobnych inwestycji komunalnych, a także zakup starego Baru w Chludowie.
Niektóre wnioski wywoływały szereg emocji i były szeroko dyskutowane. W sumie do projektu budżetu wprowadzono 65 wniosków, z czego Wójt zaakceptował 50, wprowadzając stosowne zapisy w projekcie budżetu. Kilkanaście wniosków rozstrzygnięto podczas głosowania na sesji 29 stycznia br.

Podczas pierwszego posiedzenia przyjęto także plan działania komisji na 2015 r., który jest dostępny na http://bip.suchylas.pl/uploads/bip/2984/KF-BiRG.pdf
Lutowe posiedzenie komisji zostało zdominowane przez prace na projektami uchwał planistycznych. Dyskutowano nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla niektórych obszarów w Chludowie, Biedrusku i Złotnikach oraz opiniowano zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las dla terenów w miejscowościach: Suchy Las, Złotkowo i Chludowo.

Dariusz Matysiak
Przewodniczący Komisji Finansowo –  Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego

Lista Publikacji Ogólnogminnych