[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Społeczna (maj 2017)

Autor:

Komisja w maju br. spotkała się dwukrotnie. Odwiedziła placówki oświatowe na terenie gminy Suchy Las. W tym roku od września wchodzi w życie reforma oświaty. Prawie „bezboleśnie” zostanie wdrożona w Biedrusku i Chludowie, ponieważ obecnie funkcjonują tam zespoły szkół. Największym problemem w Biedrusku jest brak miejsc postojowych dla samochodów wokół szkoły, szczególnie po wybudowaniu myjni samochodowej. Biedrusko czeka na rozpoczęcie budowy nowego przedszkola – dotychczasowe wypełnione jest „po brzegi”. Chludowo czeka na termomodernizację budynku szkolnego. Pan dyrektor K. Antkowiak wystąpił z oświadczeniem, że nigdy nie był i nie jest przeciwny budowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Golęczewie. Co więcej, jest dokładnie odwrotnie. Zaznaczył jednak stanowczo, iż to on jest dyrektorem zespołu szkół obejmującego dotychczasową szkołę w Golęczewie i byłoby zatem wskazane, aby o budowie nowej szkoły rozmawiać również z nim.

W kolejnym dniu komisja wizytowała placówki oświatowe w Suchym Lesie. Od września będą funkcjonowały dwie: SP nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego przy ul. Szkolnej oraz SP nr 2 im. Jana Pawła II (przy ul. Konwaliowej,  w budynku obecnego gimnazjum).

W SP nr 1 zmniejsza się liczebność dzieci w klasach. Trwa rotacja nauczycieli, ponieważ niektórzy przejdą do SP nr 2. Największym problemem jest odtworzenie sal chemiczno-fizycznych (woda, gaz, odczynniki, tablica interaktywna i pomoce dydaktyczne), których po prostu nie ma. Ponadto poinformowano, że Rada Rodziców i dyrektor szkoły B. Radomska nie wyrazili zgody na powstanie liceum ogólnokształcącego w budynku SP nr 1.  Wójt szuka zatem nowej lokalizacji dla liceum.

Pan dyrektor Jarosław Krajewski (SP nr 2) wyraził zadowolenie i podziękował radnym za ostateczny kształt uchwały w sprawie sieci szkół na terenie gminy Suchy Las. W budynku przy ulicy Konwaliowej powstaną cztery oddziały klas pierwszych na parterze i będą one należeć do SP nr 2. Natomiast piętro tego budynku przejściowo będzie należeć do SP nr 1. Na wniosek rodziców dzieci mogą być przenoszone pomiędzy szkołami – dotyczy to jednak tylko klas 4-7. Pan Dyrektor Krajewski poinformował, że wniósł prośbę o utrzymanie liczebności w oddziałach na poziomie 24 uczniów. Prosił też, o możliwość podziału oddziałów na grupy w zakresie nauczania języka angielskiego. Niestety, nie otrzymał zgody wójta. Pan Dyrektor nie składa jednak broni i będzie ponownie wnioskował o tego typu rozwiązanie. Ponadto zauważył, że chce mieć realny wpływ na kształt szkoły, a nie tylko na realizacje zaleceń administracyjnych. Rozmawiano również o przebudowie sali gimnastycznej i stale cieknącego dachu.

Przedszkole „Leśne Ludki”. Pani dyrektor A. Michalak zaznaczyła, że obecnie w nauczaniu przedszkolnym większy nacisk kładzie się na kształtowanie umiejętności praktycznych. Praca polega na podążaniu za dzieckiem i jego rozwojem. W przedszkolu jest obecnie 191 dzieci. Potrzeby przedszkola to przede wszystkim modernizacja placu zabaw.

Lista Publikacji Ogólnogminnych