[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gosp. (luty 2016)

Autor:

Podczas lutowego posiedzenia komisji pozytywnie zaopiniowano kwestię zwiększenia o kwotę 1.800 zł środków na wykonanie koncepcji i projektu przystani kajakowej w Biedrusku. Po stworzeniu koncepcji będzie możliwość oszacowania kosztów przedsięwzięcia oraz nawiązania współpracy z przedsiębiorcami w celu pozyskania środków pozabudżetowych. Stworzy się też realna perspektywa ubiegania się o środki unijne. Metropolia Poznań prowadzi obecnie prace dotyczące uruchomienia tramwaju wodnego. Zaplanowano dwa przystanki w Czerwonaku i jeden w Murowanej Goślinie. Istnieje możliwość realizacji przystanku wodnego również w Biedrusku. Całe zadanie zostanie podzielone na dwa etapy. W pierwszym  zostanie zrealizowana przystań kajakowa z miejscem do biesiadowania mieszkańców, w drugim etapie – przystanek wodny. Będzie też możliwość cumowania jednostek jachtowych.

W drugiej części posiedzenia komisji opiniowano projekty uchwał na sesję lutową. Wszystkie projekty zaopiniowano pozytywnie.

Najwięcej czasu poświęcono na projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Kościół. Dyskusję wzbudził nie sam projekt planu, ale jego granice. Projekt zakłada bowiem zmiany tylko w części działki, pomijając ogródki działkowe, a co najważniejsze drogę łączącą ul. Zjednoczenia z ul. Chludowską, która na chwilę obecną w sensie formalnym nie istnieje. Była doskonała okazja, aby tę betonową drogę prowadzącą do nowego kościoła usankcjonować w dokumencie planistycznym. Podczas posiedzenia komisji zwracałem na to uwagę, wnioskując o poszerzenie granic planu. Wniosek jednak nie uzyskał poparcia radnych ze względu na obawy o wydłużenie procedury planistycznej, co mogłoby doprowadzić do utraty potencjalnych środków na budowę kościoła. Nie oznacza to jednak, że o sprawie właściwego zaplanowania otoczenia kościoła nie należy rozmawiać. Wręcz przeciwnie – trzeba poważnie zastanowić się nad koncepcją zagospodarowania tego terenu w odrębnym dokumencie planistycznym.

Dyskusja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie (teren przeznaczony pod szkołę) stała się okazją do mini debaty na temat polityki oświatowej w naszej gminie. Zdaniem radnego Michała Przybylskiego uchwały planistyczne powinny być przygotowywane konsekwentnie. Jeśli teren ma być przeznaczony pod szkołę to powinno być oznaczenie UO (usługi oświaty). Tak właśnie jest w planie pod szkołę w Golęczewie. W złotnikach natomiast w projekcie planu dla nowego osiedla teren pod szkołę oznaczono UO/UZ. Takie oznaczenie mogłoby uniemożliwić wybudowanie w tym miejscu zamiast publicznej szkoły czy przedszkola np. prywatny szpital. Czy zatem szkoła ma powstać tylko w Golęczewie?

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych