[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (październik 2015)

Autor:

Posiedzenie KKiOŚ odbyło się 9 października 2015r. Oprócz radnych i urzędników, uczestniczyły w nim przedstawicielki Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) oraz członkowie Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców Suchego Lasu (SEMSL). Dyskutowano na temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem wysypiska śmieci, a zwłaszcza o przyczynach powstawania odorów. T. Sulejewski, prezes SEMSL, zaznaczył, że w pobliżu składowiska zapachy pojawiają się bez względu na warunki atmosferyczne, a w ostatnim czasie interweniowała nawet jednostka chemiczna PSP. P. Kalewska z ZZO poinformowała, że na wysypisku niedawno były robione nowe odwierty i poprawiane studnie odgazowujące. Ponadto powołano nieformalną komisję, złożoną z dyrekcji i pracowników ZZO, która będzie kontrolować całą powierzchnię wysypiska, tj. ok. 60 ha, w celu znalezienia źródeł odorów. Zapytałam, czy zewnętrzne skarpy wysypiska również są kontrolowane, gdyż jeden z mieszkańców gminy poinformował mnie o pojawianiu się tam cuchnących wycieków.

Zdaniem członków SEMSL nie wszystkie frakcje biogazu są spalane przez agregaty elektrowni działającej na terenie wysypiska. Pozostają związki siarki (w tym siarkowodór), które są przyczyną smrodu. (W późniejszej korespondencji mailowej kierownik elektrowni ZZO, N. Kurczyna przyznał, że zarówno biogaz jak i  produkty jego spalania nie są oczyszczane. Spaliny dostają się do atmosfery z pominięciem jakichkolwiek filtrów, ponieważ jak napisał nie ma obowiązku i potrzeby oczyszczania spalin powstających ze spalania biogazu).

Podczas posiedzenia rozmawiano także o przetargu ogłoszonym przez Gminę Suchy Las, dotyczącym badania jakości powietrza nad wysypiskiem i w odległości do 2 km od niego. I. Ładecka zaznaczyła, że ZZO popiera wykonanie badań oraz udostępni na ich potrzebę wysypisko. Krótka dyskusja dotyczyła sposobu wyłonienia wykonawcy i możliwości finansowania. Pojawiły się głosy mówiące, że badania powinny być finansowane lub współfinansowane przez ZZO. Jednak Wójt G. Wojtera propozycje te odrzucił, uznając, że tylko badania zlecone i w 100% sfinansowane przez Gminę dadzą obiektywne wyniki.

Koszt to około 50.000 – 80.000 zł. Kilka dni po posiedzeniu Komisji przetarg po raz drugi unieważniono z powodu braku oferentów. W związku z tym Urząd Gminy zamierza zmienić formułę na negocjacje konkurencyjne. I. Ładecka z ZZO poinformowała, że w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu jest rozpatrywany wniosek o dopuszczenie nowej kwatery składowiska do wykorzystywania. Możliwe, że będą tu trafiały odpady budowlane.

2015_11_targonska_www

W dalszej części posiedzenia zajmowano się sprawami komunalnymi:

  • zaniedbanym poboczem ul. Cedrowej w Suchym Lesie,
  • drzewami leżącymi przy ul. Obornickiej i koncepcją nowych nasadzeń,
  • przyszłą organizacją ruchu w rejonie ul. Fortecznej w Suchym Lesie oraz budową drogi serwisowej w kontekście planowanej inwestycji Intermarchè i dwóch salonów samochodowych,
  • możliwością wprowadzenia zakazu parkowania na chodnikach przy ul. Malinowej i Żurawinowej w Suchym Lesie,
  • możliwościami budowy przejścia dla pieszych przez ul. Szkolną w pobliżu Galerii Sucholeskiej.
  • problemem degradacji terenów zieleni i niebezpieczeństwem stwarzanym przez dziki,
  • unieważnieniem przetargu na budowę kanalizacji w Golęczewie,
  • realizacją na terenie gminy programu „Kawka” i ustawy „antysmogowej”.

Lista Publikacji Ogólnogminnych