[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospod. (wrzesień 2017)

Autor:

Komisja obradowała 25.09 br. Omawiano dwa miejscowe plany oraz zmiany budżetowe. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem II z zastrzeżeniem, że plan ten zostanie poprawiony w zakresie umożliwiającym rozbudowę  budynku gospodarczego na działkach: 231/20 i 231/19. Wiąże się to niestety z koniecznością przesunięcie linii zabudowy. Uchwała naprawcza została przyjęta przez radnych na sesji wrześniowej.

Komisja nie wyraziła pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/10 i 276/11. Plan ten zakłada aktywizację gospodarczą tego terenu i wzrost ruchu na os. Grzybowym. Tymczasem radnym nie są znane żadne konkretne działania, które powinny być wdrożone w zakresie uspokojenia ruchu w tym rejonie. Zamiast konkretnych działań mamy niekończące się ustalenia, narady, rozmowy, zebrania itp.

Radni poparli natomiast projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017 – 2029. Zmiana ta związana jest z informacją o dofinansowaniu środkami unijnymi remontu Starego Baru w Chludowie. Radni zwrócili uwagę, że kwota dofinansowania jest poważna, ale powinniśmy się również starać o dofinansowanie z innych źródeł np. od konserwatora zabytków.

Sporo emocji wywołał wniosek radnej A. Targońskiej w sprawie dofinansowania o 111 tys. zł budżetu dla parkingu przy os. Poziomkowym w Suchym Lesie. Przetarg wykazał niedofinansowanie. Pani Skarbnik oświadczyła, że zaopiniowała tę sprawę negatywnie, co wzburzyło większość radnych, a radny Przybylski zapowiedział wręcz w tym względzie inicjatywę Rady Gminy. Na szczęście, podczas sesji p. Skarbnik zmieniła zdanie i stosowny projekt uchwały, zakładający dofinansowanie parkingu dla mieszkańców os. Poziomkowego został przez radnych przyjęty.

Lista Publikacji Ogólnogminnych