[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

W obronie niezależności samorządów

Autor:

Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy Suchy Las, radni jednogłośnie przyjęli, przygotowane przeze mnie oraz radnego Michała Przybylskiego, oświadczenie w sprawie debaty publicznej dotyczącej niezależności samorządów w Polsce.

Przyjęte stanowisko poprzedzone było dyskusją dotycząca sposobu procedowania tego typu dokumentów. Istotę sporu najlepiej oddaje tekst przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Salwa-Haibach opublikowany w kwietniowym numerze Magazynu Sucholeskiego: http://sucholeski.eu/wp-content/uploads/2017/04/SL_2017_04_www.pdf (strona 14). Pani przewodnicząca wyjaśnia, dlaczego oświadczenie nie mogło zostać przyjęte podczas marcowej sesji, czyli miesiąc wcześniej, pisząc między innymi:

O oświadczeniu radni dowiedzieli się z materiałów na sesję. Podsunięto im dokument, bez jakiejkolwiek konsultacji, jako oświadczenie Rady, o którym nikt wcześniej ich nie informował. Treść samego dokumentu nie budziła kontrowersji, czego najlepszym dowodem jest jednomyślne zaakceptowanie przez Komisję Społeczną kierowaną przez radnego Krzystofa Pilasa, natomiast sposób procedowania oraz przygotowanie było dla części radnych nie do zaakceptowania!

Jak się okazało rzeczone oświadczenie było skopiowaną z Internetu KARTĄ SAMORZĄDNOŚCI i to tylko w części, natomiast  mieszkańcy, którzy o projektach uchwał dowiadują się z oficjalnej strony internetowej urzędu otrzymali projekt w formie nieco okrojonej. Na 17 punktów pominięto … 12.

Podczas sesji radny Michał Przybylski podkreślił, że skopiowanie cudzego utworu, w tym przypadku Związku Miast Polskich, wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie jego pochodzenia jest zwyczajnym plagiatem. Poza tym projekt oświadczenia, w przeciwieństwie do wszystkich innych, nie zawierał uzasadniania i pomimo mojego wezwania do naprawienia tego błędu, nie zostało to dokonane.

Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji głosami naszej koalicji usunięto z porządku sesji ten punkt, a radni K. Pilas oraz M. Przybylski zobowiązali się przygotować na kolejną sesję poprawione oświadczenie.

Oświadczenie
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie debaty publicznej dotyczącej niezależności samorządów
w Polsce

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz § 7 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las, przyjętego uchwałą nr XIV/120/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 153, poz. 2900 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las przyjmuje oświadczenie o następującej treści:

§ 1

Rada Gminy Suchy Las zwraca uwagę, że w toczącej się obecnie debacie publicznej zapowiadane są zmiany legislacyjne, które mogą stanowić zagrożenie dla niezależności samorządów w Polsce. Autonomia samorządu stanowi jeden z najistotniejszych filarów ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Stworzenie niezależnych jednostek samorządu terytorialnego i przekazanie części władzy lokalnym społecznościom okazały się działaniami trafnymi, które zaowocowały dynamicznym rozwojem naszego Kraju. Zmieniły się diametralnie warunki życia, infrastruktura, poziom edukacji, stopień uczestnictwa w kulturze, a także efektywność w zakresie pomocy społecznej.

Funkcjonowanie samorządów nie jest wolne od problemów, które powinno się rozwiązywać między innymi poprzez działania ustawodawcze. Nie należy jednak zmieniać tego, co funkcjonuje dobrze. Samorząd lokalny nie może być petentem, lecz powinien być partnerem dla władzy centralnej – niezależnie od opcji politycznej, która ją sprawuje.

Rada Gminy Suchy Las apeluje, aby Rząd, Parlament oraz Prezydent uszanował konstytucyjne zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały przypomniane w przyjętej 17 lutego 2017 r. przez Zarząd Związku Miast Polskich KARCIE SAMORZĄDNOŚCI, stanowiącej załącznik do niniejszego oświadczenia, i którą Rada Gminy Suchy Las przyjmuje.

***

W tym samym numerze Magazynu Sucholeskiego radni klubu Nowoczesna Gmina ubolewali, że

„ (…) w gminie Suchy Las głosami radnych opozycyjnych (czyt. Inicjatywa Mieszkańców-Gmina Razem) Karty nie uchwaliliśmy. I pewnie nie uchwalimy, bo ustalono na sesji 30 marca, że radni Przybylski z Pilasem przygotują jakiś „swój” dokument na ten temat. Poprawią wybitnych prawników polskich i europejskich oraz samorządowców”.

Miesiąc później radni klubu Nowoczesna Gmina jednogłośnie poprali przygotowany przez radnych Pilasa i Przybylskiego dokument. Zrozumieli w końcu, że nie chodziło nam o poprawianie wybitnych prawników, lecz o poprawienie przygotowanego przez wójta poprzedniej wersji projektu oświadczenia , które  mogło być uznane za zwykły plagiat.

W załączeniu:

KARTA SAMORZĄDNOŚCI http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosci/karta-samorzadnosci

Lista Publikacji Ogólnogminnych