[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (maj 2017)

Autor:

Komisja w maju obradowała trzykrotnie. 4 maja 2017 r. członkowie Komisji spotkali się w Złotkowie. Gościem  był p. Tomasz Sobalak nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, z którym radni rozmawiali na temat:

  • odsunięcia projektowanej obwodnicy północno-wschodniej od terenów zabudowanych Złotkowa i Złotnik i przesunięcia jej w głąb poligonu,
  • stanu technicznego zbiornika Łysy Młyn, a zwłaszcza niestabilnej grobli oraz wynikających z tego konsekwencjach dla sucholeskiego koła wędkarskiego Przynęta,
  • ścieżki rowerowej z Poznania do Biedruska i jej przebiegu przez chronioną świetlistą dąbrowę, należącą do Lasów Państwowych,
  • opinii w sprawie lokalizacji stacji benzynowej w Biedrusku przy granicy terenu chronionego Natura 2000,
  • działalności i promocji na terenie gminy Ośrodka Edukacji Ekologicznej Łysy Młyn,
  • gradacji dzików, jeleni i bobrów,
  • finansowania zabiegów pielęgnacyjnych, które należy wykonać na dębie – pomniku przyrody.

Następnie sołtys  Michał Brdęk przedstawił problemy, z jakimi boryka się Złotkowo. Najważniejsze z nich to brak kanalizacji w części wsi, zły stan niektórych dróg, możliwość wywołania Planu przeznaczającego teren pod nową zabudowę mieszkaniową, uporządkowanie i ogrodzenie przedwojennego cmentarza.

9 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie wspólne z KF-BiRG, podczas którego radni opiniowali projekt MPZP dla składowiska odpadów w Suchym Lesie. Do Planu złożono 24 uwagi, z których wiele komisja poparła, w związku z czym całego projektu nie opiniowano.

Podczas kolejnego posiedzenia 18 maja 2017 r. rozmawialiśmy z inwestorem, który chciał wybudować zakład z branży chemicznej przy ul. Firmowej w Suchym Lesie. Realizacja tego zamierzenia wymagałaby zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego polegającej na dopuszczeniu lokalizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Radni wyrazili swoje obawy, wynikające głównie z niewielkiej  odległości proponowanej inwestycji od terenów zabudowy mieszkaniowej i sugerowali inwestorowi poszukiwanie mniej konfliktowej lokalizacji.  Następnie Komisja pozytywnie zaopiniowała pięć projektów uchwał w sprawie dotacji na renowację zabytkowych budynków.

Lista Publikacji Ogólnogminnych