[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Społeczna (czerwiec 2017)

Autor:

Komisja Społeczna w miesiącu czerwcu spotkała się dwukrotnie. Podczas pierwszego posiedzenia radni wysłuchali postulatów mieszkańców odnośnie cmentarza w Biedrusku. Następnie odbyli rozmowę z nowym Dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Panem Andrzejem Ogórkiewiczem. Było to pierwsze spotkanie Komisji po zmianie Dyrektora. Radni wysłuchali obszernego sprawozdania z działalności CKiBP: w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. odbyło się 40 wydarzeń o charakterze artystycznym, w których uczestniczyło 7.500 osób, w tym 6.500 wejść było biletowanych. Z wielkim powodzeniem CKiBP realizuje zajęcia edukacyjno-artystyczne i warsztaty komiksowe. Nowości to gra na ukulele czy facebook dla seniora. Działają pracownie: malarstwa, ceramiki, witrażu i fusingu. Oferta uzupełniana jest przez najemców o taniec, capoeirę, angielski dla dzieci, szycie i inne. W czasie Dni Gminy mieszkańcy mogli wypełniać ankiety i zgłaszać swoje propozycje zajęć. Pojawiły się takie propozycje jak joga, filatelistyka, fotografia.

Stan zbiorów biblioteki na dzień 30.06.2017:

 • Suchy Las Główny (książki) 30 257 szt.
 • Suchy Las Oddział dla Dzieci (książki) 14 649 szt.
 • Suchy Las Multimedia 37 szt.
 • Suchy Las Audiobooki 1 499 szt.
 • Suchy Las Filmy 292 szt.
 • Filia Chludowo (książki) 19 369 szt.
 • Filia Złotniki (książki) 12 480 szt.

Liczba wypożyczeń w okresie od 01.2017 r. do 06.2017 r. (Suchy Las, Chludowo, Złotniki) to 49 662 szt. (w tym Suchy Las 41 389, Chludowo 6 236, Złotniki 2 037 szt.). Liczba czytelników w okresie od 01.2017 r. do 06.2017 r. (Suchy Las, Chludowo, Złotniki) to 25 690 osób (w tym Suchy Las 20 644, Chludowo 3 873, Złotniki 1 173 osób).

Komisja skieruje do Wójta Gminy pismo z zapytaniem, czy istnieją warunki techniczne do poprawy parametrów w sali widowiskowej (regulowanie poziomu na widowni). Ilość zajęć edukacyjno-artystycznych wskazuje na to, że powoli w obecnych pomieszczeniach robi się ciasno, w związku z czym należy zastanowić się nad zwiększeniem powierzchni całości Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.

Drugie posiedzenie to spotkanie z Panią Dyrektor OPS Sylwią Nowak-Kabacińską, podczas którego rozmawialiśmy o wolontariacie, sprawozdaniu za rok ubiegły i o tworzącej się uchwale rewitalizacyjnej. Program Wolontariatu realizowany jest przez Ośrodek z wielkim sukcesem! Ustawa o pomocy społecznej wskazuje przesłanki do udzielania pomocy społecznej.

Poniżej przedstawione zostały dane liczbowe dotyczące liczby rodzin w odniesieniu do powodów przyznania pomocy w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004r. Wymienione są wszystkie przyczyny powstania trudnej sytuacji życiowej, w jakiej znalazła się osoba lub rodzina objęta pomocą. Oznacza to, że jedno gospodarstwo domowe może być ujęte w kilku punktach.

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin w 2016r.

 • Ubóstwo 87
 • Bezdomność 5
 • Potrzeba ochrony macierzyństwa – 25, w tym wielodzietność 7
 • Bezrobocie 55
 • Niepełnosprawność 78
 • Długotrwała lub ciężka choroba 122
 • Bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 48
  – w tym rodziny niepełne 32
  – rodziny wielodzietne 1
  – przemoc w rodzinie 2
  – alkoholizm 26
  – narkomania 1
 • Trudność w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 7

Prace nad Gminnym Program Rewitalizacji zmierzają ku końcowi, prawdopodobnie już w sierpniu Rada Gminy przyjmie go stosowną uchwałą.

Ponadto Komisja opiniowała projekty uchwał Rady Gminy w sprawie:
– likwidacji jednostki budżetowej gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie,
– zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na wyprzedzające finansowanie działania finansowego w ramach WRPO3.2.3 kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie,
– współpracy z miastem Hniwań na Ukrainie.

Lista Publikacji Ogólnogminnych