[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (sierpień 2018)

Autor:

Komisji obradowała 28 sierpnia, tematem przewodnim były zagrożenia w obrębie ochrony środowiska. W związku z tym, w posiedzeniu uczestniczył p. Wiesław Orczewski kierownik Referatu Ochrony Środowiska. Pan kierownik przedstawił,  jakie występują zagrożenia w 4 sferach:

1) Woda. Występują problemy z dewastacją otoczenia zbiornika retencyjnego przy os. Grzybowym. Padła propozycja zmiany funkcji otoczenia zbiornika oraz tzw. lasku wzdłuż rowu, a także konieczność monitorowania okolicznego terenu wraz z urządzeniami technicznymi.

2) Zagadnienia związane z zanieczyszczaniem rowu WA-11.

3) Uciążliwości  odorowe z ZZO. Brak odpowiednich uregulowań prawnych w Polsce nie pozwala na wyegzekwowanie czystości powietrza. Zostaliśmy poinformowani o prowadzonych akcjach edukacyjno – informacyjnych przez referat.

4) Dzikie wysypiska śmieci. W tym obszarze odnotowano znaczną poprawę.

Następnie podjęto dyskusję dotyczącą ujęć wody w Golęczewie i Chludowie oraz odorów pochodzących z przemysłowych hodowli, mieszczących się w bliskim sąsiedztwie domostw. Niestety, już na etapie tworzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego popełniono wiele błędów. Głównie poprzez mieszanie funkcji na danym terenie.

W dalszej części posiedzenia Komisja dokonała analizy korespondencji oraz zapoznała się z problemami dotyczącymi nowo wybudowanej ścieżki rowerowej z Biedruska do Łysego Młyna, a także spraw dotyczących OSP Suchy Las oraz planowanego konkursu podczas rajdu rowerowego z Biedruska do Łysego Młyna.

Ostatnim punktem posiedzenia, było opiniowanie 5 projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy, które Komisja wszystkie zaopiniowała pozytywnie.

Komisja zaplanowała kolejne posiedzenie na 11 września br., na którym przyjmie wnioski budżetowe przekazane przez jednostki pomocnicze naszej gminy. W związku z czym, zapraszamy do składania wniosków przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

Lista Publikacji Ogólnogminnych