[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (kwiecień 2016)

Autor:

Tematem przewodnim kwietniowego posiedzenia Komisji były wydawane przez Referat Komunalny zgody na przejazd przez ulice gminne samochodów ciężarowych. Po długiej analizie i dyskusji zaproponowaliśmy dwa rozwiązania.

  1. Należy zobligować kierowców do umieszczania otrzymanego zezwolenia we widocznym miejscu – za szybą samochodu.
  2. Wprowadzenie ograniczenia dotyczącego dopuszczalnej masy całkowitej do 30 ton. Ograniczenia powinny głównie dotyczyć dróg gminnych o kategoriach dróg lokalnych i dojazdowych.

Po wprowadzeniu w/w zmian będziemy prowadzić dalszą analizę, czy będą konieczne dalsze modyfikacje wydawanych pozwoleń.

Następnie Komisja podjęła prace na opiniowaniem 4 projektów uchwał na bieżącą sesję Rady Gminy. Wszystkie opiniowane uchwały zyskały pozytywną akceptację Komisji.

W dalszej części posiedzenia Komisja omówiła sprawy bieżące – wysłaną i otrzymaną korespondencję oraz przedstawiłem informację ze spotkania w Starostwie Powiatowym, które dotyczyło zmian w organizacji ruchu.

Zrelacjonowałem też swoją wizytę w Komisariacie Policji w Suchym Lesie dot. organizowanego konkursu dla uczniów Szkół Podstawowych w naszej gminie ,,Bezpieczne Wakacje 2016″.

Poinformowałem Komisję, że na wysłane zapytanie mailowe dot. niebezpiecznych wyjazdów z pól i lasów na drogi utwardzone otrzymałem informacje tylko od trzech Pań Sołtys!

W związku z tym, że wniosek z dnia 4 grudnia 2015 r. złożony do budżetu na rok 2016 przez Komisję dotyczący wprowadzenia zmiany nazwy zadania BI/WPF/2015/0005 – ,,Rozbudowa Urzędu Gminy w Suchym Lesie” na następujące brzmienie : ,,Suchy Las – rozbudowa Urzędu Gminy Suchy Las z uwzględnieniem w nim lokalizacji Straży Gminnej oraz rozbudowa Komisariatu Policji w Suchym Lesie” nie został przedłożony przez wójta na posiedzeniu budżetowym Rady Gminy w dniu 11 stycznia 2016 r. pod głosowanie, Komisja jednogłośnie zaakceptowała mój wniosek o przyjęcie na majowej sesji przez Radę Gminy oświadczenia w przedmiotowej sprawie.

W wolnych głosach i wnioskach zabrał głos między innymi p. Prezes Jerzy Świerkowski, krótko wspomniał o problemie lokalizacji siedziby ZGK oraz bałaganie przy ul. Dworcowej w Golęczewie. Poruszono także temat związany z dzikami na terenie gminy, natężeniem ruchu w Biedrusku, ronda Bogusławskiego / Rolna, ograniczonej widoczności przy wyjeździe z ul. Łagiewnickiej w Złotnikach oraz ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu ulic Szkółkarska / Borówkowa. Wszystkie poruszane tematy, które wymagają kontynuacji, będą skutkować złożeniem odpowiednich wniosków przez Komisję.

Lista Publikacji Ogólnogminnych