[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego (kwiecień 2015)

Autor:

Komisja obradowała 20.04.2015 r. i zajmowała się głównie opiniowaniem uchwał przygotowanych na sesję 23.04.2015 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) w Suchym Lesie na terenie działek (593/6, 594/5 i części działki 532/9) oraz w Złotkowie (rejon ulicy Pawłowickiej).

Zarekomendowano też Radzie Gminy zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany mpzp w Biedrusku na terenie działki 27/4 i odłożenie głosowania do czasu odpowiedzi Wójta na wniosek dotyczący aktualizacji Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Suchy Las na lata 2011-2020. Zdaniem radnych D. Matysiaka i M. Przybylskiego w Biedrusku uruchomiono bardzo dużo terenów pod zabudowę mieszkaniową, które będą generowały napływ mieszkańców, dlatego przed uchwalaniem kolejnych planów, czy ich zmian, niezbędne jest przeprowadzenie analizy demograficznej i rozważenie konieczności rozwoju bazy oświatowej w tej miejscowości.

Opiniowano również zmiany do uchwały budżetowej na rok 2015 r. Pozytywnie zaopiniowano zwiększenie wydatków na rozbudowę sieci światłowodowej w Golęczewie o kwotę 311 742,00 zł, dotację dla CK z przeznaczeniem na „Dni Gminy” (50 000 zł) oraz dotację dla CKiBP na zakup klimatyzatora.

Negatywnie zaopiniowano natomiast propozycję dokapitalizowania spółki GCI w wysokości 2 mln zł w celu budowy światłowodu na terenie gminy. W toku dyskusji przypomniałem, że podczas spotkania z Prezesem GCI Komisja wnioskowała o dodatkowe informacje, których nie otrzymała, a które są istotne z punktu widzenia konieczności przeprowadzenia rzetelnej analizy efektywności niektórych inwestycji prowadzonych przez GCI. Komisja wnioskowała między innymi  o dostarczenie informacji o łącznym koszcie budowy światłowodu (od rozpoczęcia inwestycji do końca 2014 r.) oraz o wykonanie zestawienia porównawczego usług świadczonych przez GCI i innych operatorów. Trudno jest też ocenić efektywność inwestycji, jeśli radni nie wiedzą, jakie jest realne zainteresowanie w danym rejonie tego typu usługami.

Pod koniec posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy (na 10 lat) oraz najmu (na 3 lata).

Omówiono też kilka spraw bieżących, między innymi zgłosiłem wnioski do wójta o przygotowanie projektu uchwały umożliwiającej przeznaczenie dodatkowych środków na dokończenie modernizacji boisk sportowych w Biedrusku oraz modernizację alejek w parku w Biedrusku.

Przewodniczący Komisji
(-)Dariusz Matysiak

Lista Publikacji Ogólnogminnych