[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

BUDŻET 2017

Autor:

Do projektu budżetu na 2017 rok koalicja INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM  złożyła ponad 50 wniosków, które wójt w większości zaakceptował.

Dla naszej koalicji największe znaczenie miały inwestycje kanalizacyjno – drogowe oraz te, które pozwalają realizować ważne cele społeczne. Cały czas monitorujemy również  zadłużenie gminy. Popierający wójta – radni poprzedniej kadencji pozostawili gminę zadłużoną na poziomie 62,48% (ponad 60 mln. zł w ostatnim pełnym roku działalności Rady Gminy poprzedniej kadencji). Na półmetku naszej kadencji dług wynosi 48%, a więc o ponad 14 punktów procentowych mniej. Wynik ten dobrze rokuje na przyszłość, tym bardziej że od dwóch lat utrzymujemy bardzo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych.

2017_dlug_2013-2015

W projekcie tegorocznego budżetu, podobnie jak w latach poprzednich, kontrowersje budziły wydatki na promocję gminy, na biurokrację i obsługę informatyczną oraz niektóre projekty inwestycyjne. Zmniejszyliśmy zatem wydatki na promocję gminy oraz przeznaczyliśmy nieco mniej na obsługę informatyczną. Powstrzymaliśmy wreszcie wójta oraz naszych politycznych konkurentów przed wydatkowaniem horrendalnej kwoty (początkowo ok. 11 mln. zł) na „Teren aktywnej edukacji i sportu” przy wysypisku śmieci. Zamiast tej absurdalnej inwestycji dofinansowaliśmy niedoszacowane, jak się okazało po przetargu, zadanie – budowę dróg i kanalizacji w Zielątkowie. Znaleźliśmy też środki na budowę kanalizacji w rejonie ul. Mokrej w Suchym Lesie, o co szczególnie walczyła przewodnicząca komisji zajmującej się ochroną środowiska radna Agnieszka Targońska. Rozpoczynamy wreszcie budowę gminnego monitoringu, o który od 2 lat zabiegał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa radny Włodzimierz Majewski. Będą też dodatkowe patrole policyjne oraz konkursy popularyzujące bezpieczeństwo podczas wakacji dla najmłodszych dzieci.

Dofinansowaliśmy też nasze Centrum Kultury. Kwota 200.000 zł, zdaniem radnego Krzysztofa Pilasa pozwoli organizować zajęcia na zeszłorocznym poziomie.

Radny Dariusz Matysiak oraz Małgorzata Salwa-Haibach zabiegali o wyższą dotację dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy – od tego roku każde miejsce w żłobkach dotowane będzie na poziomie 450 zł. Radny Matysiak to zasłużony krwiodawca, nic więc dziwnego, że wspólnie z Grzegorzem Łukszo upomnieli się o klub „Błękitna Kropelka” oraz o wędkarzy zrzeszonych w dwóch gminnych kołach. Warto też dodać, że radni z Biedruska doprowadzili, po wielu latach impasu do budowy przedszkola w tej miejscowości.

Małgorzata Salwa-Haibach oraz Grzegorz Łukszo zwrócili uwagę, że podczas wyjazdów do gmin partnerskich nadreprezentowane są osoby dorosłe, a pomija się dzieci i młodzież. Ta słuszna uwaga spowodowała, że w tym roku na Węgry pojadą młodzi piłkarze z klubów: REDBOX oraz SUCHARY SUCHY LAS. Zbigniew Hącia nie zapomniał o strażakach – ochotnikach. W 2017 roku otrzymają dodatkowe środki na sprzęt.

Analizowaliśmy też wnioski mieszkańców z zebrań osiedlowych oraz wiejskich. Przewodniczący ZŁOTNIK – OSIEDLA Grzegorz Słowiński zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia kwoty na utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz zakupienie dodatkowych koszy na śmieci. Przewodniczący największej jednostki pomocniczej (Suchy Las) Michał Dziedzic oraz Agnieszka Targońska zaproponowali znacznie więcej środków na działania edukacyjne w zakresie profilaktyki niskiej emisji, czyli walkę ze smogiem. Trzeba znacznie skuteczniej uświadamiać ludzi o zgubnych skutkach palenia w piecach śmieciami. Lepiej edukować niż karać!

Podczas sesji budżetowej zaproponowałem powtórne przeanalizowanie problemu dalszego użytkowania starych wodociągowych rur azbestowych w Golęczewie. Może, przy okazji remontu dróg również i te rury zostaną wymienione.

Niestety, nie mamy wpływu na to, ile z tych inwestycji zostanie faktycznie zrealizowanych w terminie. Lata poprzednie nie napawają optymizmem. Stanowczo zbyt często tzw. „trudności obiektywne” niweczą starania radnych. Trzeba zdawać sobie sprawę, że mamy ograniczony wpływ na działania wójta i urzędników. Poczynimy jednak starania, aby zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w terminie.

Budżet 2017

Lista Publikacji Ogólnogminnych