[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Ile kosztuje szkoła w Suchym Lesie?

Autor:

W sierpniowym Sucholeskim Magazynie Mieszkańców Gminy Suchy Las Nr 8(31) wójt Gminy Grzegorz Wojtera był uprzejmy odnieść się do mojej czerwcowej publikacji zamieszczonej w portalu www.gminarazem.pl dotyczącej budowy filii szkoły podstawowej w Suchym Lesie . Przede wszystkim cieszy fakt, że Wójt wreszcie skonstatował, iż nie da się dłużej ignorować głosu opinii publicznej, niesłychanie krytycznej w zakresie oceny finansowej tej inwestycji. Smuci  natomiast, że do merytorycznej dyskusji zaprzągł nieścisłości, przemilczenia i całkiem spore kłamstewka. Przede wszystkim wójt Grzegorz Wojtera mija się całkowicie z prawdą stwierdzając, że:

„Kiedy na wniosek stowarzyszenia udostępniliśmy całą dokumentację dotyczącą szkoły dane finansowe i formalne w publikacji nagle zostały zmienione …”

Informuję czytelników oraz Wójta, że artykuł od 25 czerwca br.  nie był nigdy choćby korygowany, nie wspominając już o zmianach merytorycznych. Jesteśmy gotowi poddać się w każdej chwili ocenie niezależnego audytu, bowiem z technicznego punktu widzenia sprawa jest bardzo prosta do zweryfikowania. Nasz system rejestruje, bez możliwości jej usunięcia, każdą zmianę artykułu. Cały tekst oparłam o rzetelne dane źródłowe oraz informacje prasowe, a z dokumentacją, którą stowarzyszenie otrzymało 27.07.2014 r. z Urzędu Gminy zapoznałam się oczywiście wnikliwie, ale nie rzutuje ona w najmniejszym stopniu na główne tezy mojego tekstu.
W moim artykule zaprezentowałam pogląd, że cała inwestycja będzie sucholeskich podatników kosztowała ok. 40 mln. złotych. Jest oczywiste, że dokładne wyliczenie kosztów tej inwestycji nie jest możliwe, możemy jedynie koszty takie szacować. Nikt pewnie też nie sprawdzi za 15 lat, kto miał rację i kto był bliżej prawdy. Moje „szacunki” przedstawiają się następująco:

  1. Koszt budowy budynku szkolnego – 26.855.000 zł (Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Suchy Las – strona 1, pozycja 4) http://bip.suchylas.pl/uploads/bip/2838/Obja%C5%9Bnienia%20maj%C4%85tkowe%20%20WPF_L_522_14.pdf
  2. Koszt infrastruktury wokół szkoły (drogi, chodniki, oświetlenie, instalacje techniczne itp ) – ok. 8.000.000 zł oszacowałam na podstawie przewidywań radnych Gminy Suchy Las – wypowiedź radnego Wojciecha Korytowskiego podczas XXIII sesji Rady Gminy Suchy Las (protokół strona 8), … http://bip.suchylas.pl/uploads/bip/2337/protok%C3%B3%C5%82_XXIII.pdf. Radny Wojciech Korytowski to jeden z największych znawców problematyki inwestycyjnej w Gminie, członek dwóch kluczowych komisji: Finansowo – Budżetowej oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych. Nie ma zatem powodów by mu nie wierzyć. Poza tym to członek popierającego Wójta ugrupowania Zgoda i Rozwój. Tak więc z pewnością nie zawyżył tych kosztów, co najwyżej istnieje obawa ich niedoszacowania, bowiem już wydano kwotę ok. 2.200.000 zł na ulice Konwaliową, a w kolejce czekają przecież kolejne ulice, które już dawno można byłoby doinwestować bez kosztownego, kolejnego „Pomnika Władzy”.
  3. Koszt boiska przy Filii SP w Suchym Lesie przy ul. Fortecznej (BI/2014/0003) ok. 4.000.000 zł. Wydano już kwotę 3,1 mln zł, ale koszty boiska ciągle rosną, gdyż budowane jest na terenie bardzo tej inwestycji nieprzyjaznym. Cała powierzchnia boiska musiała zostać wyłożona specjalną agrowłókniną, a wykop pod boisko wykonano na miarę tych pod autostradę http://bip.suchylas.pl/uploads/bip/2788/zal3_XLVII_509_14.pdf .

Koszty wyposażenia szkoły nie są jeszcze znane, ale zamkną się pewnie kwotą kilkuset tysięcy.

Po zsumowaniu tych wartości wychodzi, niestety kwota prawie 39.000.000 zł.
Celowo w mojej publikacji pominęłam koszty ponoszone w ciągu 15 lat przez Gminę:

  • media,
  • drobne remonty,
  • różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania filii a rozbudowanego starego budynku szkolnego,

oraz  firmę MHA INVEST:

  • opłaty za użytkowanie wieczyste,
  • wykup projektu,
  • podatek od nieruchomości,
  • ubezpieczenie budynku.

Oszacowanie tych kosztów, choćby w przybliżeniu jest bardzo trudne. Nie wiemy przecież jakie będą ceny gazu, prądu, polis ubezpieczeniowych. Nie jest możliwe też określenie wysokości stawek podatkowych . Tak więc potencjalne korzyści dla Gminy, z zawiązanego tzw. partnerstwa, których wizję rozpościera Wójt,  są bardzo enigmatyczne i niepewne. Mają raczej na celu przyćmienie absurdalnie wysokich kosztów tej inwestycji w porównaniu do wybudowanego Gimnazjum w Rokietnicy, co było głównym tematem artykułu skwapliwie przemilczanym przez Wójta – dlaczego? Odpowiedź wydaje się oczywista – trudno bowiem na kilka miesięcy przed wyborami, wytłumaczyć tak absurdalną decyzję swoim wyborcom.

Lista Publikacji Ogólnogminnych