[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zawiedzione nadzieje

Autor:

Dzień 23 lutego 2017 r. miał być dla wielu mieszkańców Chludowa szczególny. Oto, po 25 latach próśb, starań i rozmaitych zabiegów miało dojść podczas lutowego posiedzenia Rady Gminy Suchy Las do wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Maniewskiej. Uchwała wywołująca plan miała zatem stworzyć możliwość publicznej debaty o sposobie zagospodarowania tego terenu.

Właścicielom działek chodzi o przekwalifikowanie niskiej klasy gruntów rolnych na parcele budowlane. Wójt w uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały napisał, że przewidywane w planie rozwiązania nie naruszają ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchy Las, w którym obszar objęty planem ukierunkowany został pod zabudowę jednorodzinną z usługami. O problemach związanych z tym planem pisałem wielokrotnie:

Wszyscy zadowoleni …

Obiecanki cacanki dla mieszkańców Chludowa

Przełom dla mieszkanców Chludowa z rejonu ul. Maniewskiej?

Na lutową sesję przybyli właściciele działek oraz kilku rolników z Chludowa, którym przewodził były zastępca wójta, a obecnie prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jerzy Świerkowski z synem. Człowiek w gminie wpływowy. Panu Świerkowskiemu oraz rolnikom plan ten się jednak nie spodobał. Podnosili, że w przyszłości może ograniczać ich swobodę w prowadzeniu gospodarstw rolnych i uniemożliwi dalszą rozbudowę kurzych ferm czy świniarni. Głównie chodzi o uciążliwości odorowe, które nowi mieszkańcy Chludowa mogliby nie akceptować.

Po bardzo długiej i pełnej emocji wymianie argumentów odbyło się głosowanie. Na sali było 14 radnych,  7 z koalicji klubów INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM oraz 7 radnych ugrupowania związanego z wójtem NOWOCZESNA GMINA.

Najpierw została podjęta próba wycofania z porządku obrad projektu uchwały przez klub NOWOCZESNA GMINA pod pretekstem konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji, co do granic opracowania planu. Zapomniano jednak, że w tej sprawie odbyły się dwa zebrania z mieszkańcami, na których wypracowano kompromis, między innymi w kwestii określenia granic opracowania tego planu. Koalicji INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM udało się ten zamiar udaremnić. Wniosek nie uzyskał większości (7:7).

Niestety, żeby projekt uchwały wywołującej plan przeszedł potrzebowaliśmy 8 głosów, a pod nieobecność jednej naszej radnej, mieliśmy ich zaledwie 7. Tak więc głosowanie przegraliśmy. Wszyscy radni klubu NOWOCZESNA GMINA, podnosząc rękę przeciwko temu projektowi wpisali się w oczekiwania Jerzego Świerkowskiego, jego syna i kilku innych mieszkańców „rolników”, depcząc bez skrupułów 25. letnie oczekiwania i nadzieje właścicieli działek. Po uchwaleniu tego planu, bez konieczności inwestowania w kosztowną działkę, ludzie mogliby zbudować dom dla syna czy córki.

Jeden z mieszkańców, rozgoryczony i poirytowany wspomniał, że wniosek o sporządzenie tego planu składał bardzo dawno temu  jego ojciec. Niestety nie doczekał się jego uchwalenia. Czy obecni  właściciele tego doczekają? Obiecujemy mieszkańcom Chludowa, że do tej sprawy wkrótce wrócimy!

***

Przeciwko przyjęciu planu głosowali radni :

  1. Jarosław Ankiewicz (klub Nowoczesna Gmina)
  2. Wojciech Korytowski (klub Nowoczesna Gmina)
  3. Ryszard Tasarz (klub Nowoczesna Gmina)
  4. Maciej Jankowiak (klub Nowoczesna Gmina)
  5. Grzegorz Rewers (klub Nowoczesna Gmina)
  6. Urszula Ćwiertnia (klub Nowoczesna Gmina)
  7. Paweł Tyrka (klub Nowoczesna Gmina)